بروزرسانی : 4 آبان 1396

جشن و عقد ازدواج همجنس بازان در اروپا (عکس)

جشن و عقد ازدواج همجنس بازان در اروپا (عکس)

زندگی همجنس بازان در اروپا

در فرهنگ غربی متاسفانه ازدواج همجنس بازان آزاد هستش و برخی از افراد هم واقعا و به طرز احمقانه اي با همجنس خود ازدواج می کنند.  

به گزارش تالاب حقیقت این هست که تمدن غرب، مدتهاست که به نهایت رسیده و ناچار شده برای ادامه حیات، به سمت لذات حیوانی برود. نظیر اي از این خوی پست، ازدواج با همجنس هست که در ادامه، عکسهایی از مراسم باشکوه غربی ها برای  رسیدن به این لذت شوم قابل دیدن هست.

یکی از عبرت هاي قرآن برای انسانها داستان قوم لوط هست که به علت گرفتار شدن به این رفتار کثیف، گریبانگیر عذابی بزرگ شدند. اگر مسلمانان و سایر انسان هاي آزاده دنیا، با این فرهنگ شوم غربی مبارزه نکنند بعید نیست که وقتی عذاب این وارثان قوم لوط نازل شد ما را هم به موجب بی تفاوتی نسبت به آن دربرگیرد.

جشن و عقد ازدواج همجنس بازان در اروپا (عکس)

جشن و عقد ازدواج همجنس بازان در اروپا (عکس)

ازدواج همجنسگرایان

جشن و عقد ازدواج همجنس بازان در اروپا (عکس)

جشن و عقد ازدواج همجنس بازان در اروپا (عکس)

تصاویری از ازدواج همجنسگرایان

جشن و عقد ازدواج همجنس بازان در اروپا (عکس)

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت