علامت قلب حک شده روی پیشانی نوزاد !+ تصاویر

علامت قلب حک شده روی پیشانی نوزاد !+ تصاویر

علامت قلب حک شده روی پیشانی! + تصاویر

 

این نوزاد ترکیه ای که سینار نام دارد تعجب همگان را با گذشت یکسال همچنان برانگیخته است.

 

 نوزادی که در ترکیه با نقش قلب بر روی پیشانی متولد شده پس از یک سال همچنان سوژه رسانه‌هاست.

 

پدر و مادر نوزادی که شکل قلب روی پیشانی‌ فرزندشان نقش بسته، باور دارند علت قرمزی پوست کودکشان که شبیه به قلب است چیزی جز ماه‌گرفتگی‌ نیست که از خوش‌شانسی آنها نه تنها موجب ناراحتی نمی‌شود، بلکه با نقش زیبایی که روی پیشانی فرزندشان بسته موجب حیرت دیگران نیز می‌شود.

 

این نوزاد که «Çinar Engin» نام دارد، در آنکارا به دنیا آمده و اکنون 14 ماهه است.

 

پدر و مادر وی می‌گویند:در خانواده و حتی اقوام چنین موردی تا به حال نبوده و پسر ما اولین نفری است که با چنین علامتی بر روی پیشانی به دنیا آمده است.

 

از لحظه تولد این کودک در اتاق زایمان همه با دیدن این علامت متعجب شدند و می‌خواستند با وی عکس سلفی بگیرند.

 

پرستار اتاق عمل، اولین نفری بوده که بعد از تمیز کردن نوزاد، متوجه علامت روی پیشانی او شده است، همچنین پزشکان و پرستاران بیمارستانی که این کودک در آنجا به دنیا آمده نام «پسر خوش‌ قلب» را برای او انتخاب کرده‌اند.

علامت قلب حک شده روی پیشانی نوزاد !+ تصاویر

علامت قلب حک شده روی پیشانی

علامت قلب حک شده روی پیشانی نوزاد !+ تصاویر

علامت قلب حک شده

علامت قلب حک شده روی پیشانی نوزاد !+ تصاویر

علامت قلب روی پیشانی

علامت قلب حک شده روی پیشانی نوزاد !+ تصاویر

 

جدیدترین مطالب سایت