غذا دادن مهماندار هواپیما به مسافر مریض !+ عکس

غذا دادن مهماندار هواپیما به مسافر مریض !+ عکس

غذا دادن مهماندار مهربان هواپیما به مسافر مریض !+ عکس

مهماندار مهربان هواپیما با دیدن یک مسافر مریض  و پی بردن اینکه نمی تواند غذا بخورد در دهان او لقمه گذاشت و به او غذا داد.

 

به گزارش تالاب مهماندار زن چینی با رفتار محبت آمیز خود در زمان پرواز باعث سراز شدن اشک مسافر شد. این اتفاق در میان مسافران “هاینان ایرلاین”-چین- در مسیر پروازی “ژنگژو” به “هاینان” افتاد.

 

غذا دادن مهماندار هواپیما به مسافر مریض !+ عکس

مهماندار و مسافر پرواز ژنگژو به هاینان

غذا دادن مهماندار هواپیما به مسافر مریض !+ عکس

 

غذا دادن مهماندار هواپیما به مسافر مریض !+ عکس

مهماندار و مسافر پرواز ژنگژو به هاینان

غذا دادن مهماندار هواپیما به مسافر مریض !+ عکس

مهماندار هواپیما