مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده (جدید)

مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده (جدید)

خیلیاتون همین حالا تو اين حالتين … نگيد نه

مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده (جدید)

اگه بازیکنای معروف فوتبال دختر میشدن

مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده (جدید)

پرستارای بخشی کـه من بستری ام

مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده (جدید)

عکس شاد و جذاب

مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده (جدید)

سوءتفاهم‌ ها
سرما خوردگی نیستن
کـه خودشون خوب بشن …
باید در موردشون حرف زد !!

مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده (جدید)

عکس های مفهومی شاد

مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده (جدید)

مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده (جدید)

اگر حق با شماست،

بـه عصبانی شدن نیازی نیست؛
و اگر حق با شـما نیست، هیچ حقی برای عصبانی بودن ندارید!
صبوری با خانواده عشق اسـت،
صبوری با دیگران احترام اسـت،
صبوری با خود اعتماد بـه نفس اسـت
وصبوری در راه خدا، ایمان اسـت.
اندیشیدن بـه گذشته اندوه،
و اندیشیدن بـه آینده هراس می آورد؛
بـه حال بیاندیش تا لذت را بـه ارمغان آورد.
در جستجوی قلب زیبا باش نه صورت زیبا؛
زیرا هر انچه زیباست، همیشه خوب نمیماند؛
اما انچه خوب اسـت، همیشه زیباست…

مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده (جدید)

مولاناعضدالدین راپرسیدند
چونست درزمان خلفا ادعای خدایی و پیمبری بسیار بود و کنون نه!
گفت:مردم این روزگارچنان درظلم وگرسنگی اندکه نه خدابیادآید نه پیغمبر

عبید زاکانی

خدایا نانی ده کـه بـه ایمانی برسم …
نه ایمانی کـه بـه نانی برس ..

 

مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده (جدید)

فرشته از خدا پرسید:
مردمانت مسجد میسازند…
نماز می خوانند…
چرا برایشان باران نمیفرستی؟؟!!
خدا پاسخ داد:
گوشه ایی از زمین دخترکی
کنار مادر و برادر مریضش
در خانه اي بی سقف بازی می‌کند…
تا مخلوقاتم سقفی برایشان نسازند،
آسمان من سقف آنهاست…
پس اجازه بارش نمی دهم!

 

مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده (جدید)

» ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺁﻣﺪ : …. ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ !

‎«!» ﺳﻮﺩ ﺁﻣﺪ : …. ﺑﺮﮐﺖ ﺭﻓﺖ !

‎«!»ﻣُﺪ ﺁﻣﺪ : …. ﺣﯿﺎ ﺭﻓﺖ!

‎«!» ﺭﺷﻮﻩ ﺁﻣﺪ : …. ﺣﻖ ﺭﻓﺖ !

‎«!»ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﻣﺪ: … ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺖ!

‎«!» ﻗﻮﻡ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻣﺪ ..: ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺭﻓﺖ !

‎«!» ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺪ …: ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻓﺖ !

‎«!» ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻣﺪ …: ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﻓﺖ!

‎ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ !!!

‎ﭼﻪ ﻫﺎ ﺁﻣﺪ،ﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﻓﺖ !…. ؟

مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده (جدید)

عکس های جالب و شاد

مطالب و عکس شاد و سرگرم کننده (جدید)

جدیدترین مطالب سایت