مطالب جالب و خواندنی چهارشنبه سوری + عکس های چهارشنبه سوری

مطالب جالب و خواندنی چهارشنبه سوری + عکس های چهارشنبه سوری

چنین گفت زرتشت:
که سوزانید بدی را درآتش
تا ز آتش برون آید نیکی
پس تو نیز چنین کن

زردی غم‌هاتان از انِ آتش
سرخی و عشق و ‌نور از انِ شما

جشن باستانى چهارشنبه سوری‌ تان خجسته و‌ پرنور باد

مطالب جالب و خواندنی چهارشنبه سوری + عکس های چهارشنبه سوری

 

امشب، شب چهارشنبه سوری هست !

بد نیست نگاهی به آمار تلفات چهارشنبه سوری سال گذشته بندازیم تا با کمی تامل به این پی ببریم که یک شب، ارزش یک عمر حسرت برای خودمون و دیگران رو نداره !

بیایید در آخرین سه شنبه سال برای گردگیری افکار خودمون آتشی بیافروزیم و کینه‌ ها رو بسوزونیم، نه دست و پاهامون رو …

+ چهارشنبه سوری مبارک !

 

اتفاقات عجیب چهارشنبه سوری

مطالب جالب و خواندنی چهارشنبه سوری + عکس های چهارشنبه سوری

تو مدرسه دیدن یه بچه داره به باقی بچه ها ساندویچ میفروشه مدیر شک کرده بعد با این صحنه مواجه شده،
پادشاه جاساز ترقه پیازی خودتی حاجی

مطالب جالب و خواندنی چهارشنبه سوری + عکس های چهارشنبه سوری

اینم ترقه هاي‌ من توی چهارشنبه سوری

 

چهارشنبه سوری مبارک
آتیش امروز
غم واندوه
و تمام بدی هارو
ازتون بگیره و به جاش
خیروبرکت،
خوشبختی وتمام
خوبی هارو بده

مطالب جالب و خواندنی چهارشنبه سوری + عکس های چهارشنبه سوری

 

آخرین سه شنبه سال خورشیدی رابا بر افروختن آتش
و پریدن از روی ان به استقبال نوروز میرویم
سرخی تو از من، زردی من از تو

جشن باستانی
چهارشنبه سوری مبارک

 

مطالب جالب و خواندنی چهارشنبه سوری + عکس های چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری
فقط آتیشی که چشات بپا میکنه …

مطالب جالب و خواندنی چهارشنبه سوری + عکس های چهارشنبه سوری

آماده سازی محله ما
برای چهارشنبه سوری

 

مطالب جالب و خواندنی چهارشنبه سوری + عکس های چهارشنبه سوری

ایرانیان در چهارشنبه سوری گاه سه کپه آتش به نشانه سه پند زرتشت «پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک» و یا هفت کپه آتش به نشانه هفت امشاسپندان «هفت صفت پاك اهورامزدا» فراهم می‌کنند.

 

جدیدترین مطالب سایت