بروزرسانی : 25 آبان 1396

ملکه زیبایی بریتانیا تغییر جنسیت داد (عکس)

ملکه زیبایی بریتانیا تغییر جنسیت داد (عکس)

تغییر جنسیت ملکه زیبای بریتانیا 

ملکه زیبایی بریتانیا در کودکی پسر بوده هست و همین حالا زیباترین زن وقت بریتانیا هست در ادامه می توانید تالاب را دنبال نمایید. 

 کمپانی کننده اي در مسابقه ملکه زیبایی زنان در بریتانیا، در مرحله فینال مرد از آب درآمد.«بامی روز» 22 ساله، که تا مرحله پایانی این مسابقه پیش رفت و این حقایق راکه در نوجوانی تغییر جنسیت داده در دور مقدماتی مسابقه، از داوران پنهان کرد.

ملکه زیبایی بریتانیا تغییر جنسیت داد (عکس)

به گزارش تالاب بامی در سن چهار سالگی به مادرش گفته که دوست دارد یک دختر باشد نه پسر. او در چهارده سالگی مو هاي خودرا رنگ کرد، لباسهای دخترانه به تن کرد و صورت خودرا بعنوان دختران آرایش کرد.

بامی در سن شانزده سالگی به همراه مادرش نزد دکتر رفت و عمل زیبایی تغییر جنسیت را شروع کرد. ازآن هنگام نامش را از پل به بامی تغییر داد.

او از بیست سالگی، خوردن قرص هاي هورمون زنانه را شروع و آنگاه به کمک یکی از دوستانش در مسابقه زیبایی زنان در باشگاه سندرلاند انگلیس، کمپانی کرد.

بامی دراین باره گفت:« برگزار کنندگان مسابقه متوجه تغییر جنسیتم نشدند، من به آن ها گفتم. به برگزار کنندگان گفتم تا تشویقی باشد برای کمپانی کردن پسرانی که تغییر جنسیت داده اند.»

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت