بروزرسانی : 16 دی 1402

عکس های میمون های اندونزی ، دزدان وسایل توریست ها

عکس های میمون های اندونزی ، دزدان وسایل توریست ها

میمون هایی که دزدان وسایل توریست ها هستند

در سال ۲۰۱۰، گروهی از محققان ۴ ماه را به دیدن و بررسی رفتارهای یک گروه ۴ نفره از میمون هاي دم دراز نزدیک معبدی در بالی اندونزی اختصاص دادند.

این محققان در گزارشات خود چنین نوشته اند:” دزدیدن و باج خواهی یک عملکرد رفتاری بسیار شایع هست که در بین میمون هاي هم سفره از گونه هاي گوناگون به وفور دیده میشود.

طرفداران سریال «خانواده ي سوپرانو» «Sopranos» شاد می‌شوند اگر بدانند که مافیا هنوز نیز وجود دارد و این بار میمون ها میباشند که در بالی اندونزی راه و عرف مافیاگری را در پیش گرفته اند.

بدین ترتیب که انها وسایل توریست ها را می دزدند و در ازای بازگرداندن آنها درخواست غذا میکنند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که این رفتار غیرطبیعی کاملاً اکتسابی بوده و میمون ها این رفتار را به خوبی در طی نسل ها یاد گرفته اند.

در این مدت بیش از ۲۰۱ مورد از دزدیدن وسایل توریست ها و معاوضه ي آنها با غذا در این میمون ها دیده شد و در کمال تعجب چنین رتار مافیایی در دو خانواده از میمون ها که ارتباط بیشتری با توریست ها داشتند اکثر دیده می شد. بر زمینه گزارش ها در سال هاي جدید خانواده هاي دیگری از میمون ها نیز به این روش هوشمندانه روی آورده اند.

عکس های میمون های اندونزی ، دزدان وسایل توریست ها

میمون های اندونزی،دزدان وسایل توریست ها

این محققان در گزارشات خود چنین نوشته اند:” دزدیدن و باج خواهی یک عملکرد رفتاری بسیار شایع هست که در بین میمون هاي هم سفره از گونه هاي گوناگون به وفور دیده میشود.

چنین روشی عمدتاً در دو مرحله صورت می‌گیرد: ابتدا اشیاء غیرخوردنی مثل عینک یا گوشی گوشی از توریست ها دزدیده می‌شود و از آنها بعنوان نشانه اي برای باج خواهی بهرهگیری میکنند. سپس در مرحله ي دوم در مقابل دریافت غذا اشیاء مسروقه را به صاحبانشان باز می گردانند.

عکس های میمون های اندونزی ، دزدان وسایل توریست ها

دزدان وسایل توریست ها

محققان بر این باورند که روش دزدیدن و باج خواهی که که معمولاً منحصر به انسان ها بوده هست در طی نسل ها به این میمون ها منتقل شده و چیزی اجباری و اضطراری یا ذاتی نیست.

فانی بروت کورن، استاد نخستی شناسی دانشگاه ليِژ و رهبر تیم تحقیقاتی در این باره چنین می‌گوید:” این یک رفتار منحصر به فرد هست و این رفتار تنها در معبد اواوواتو در بالی اندونزی دیده میشود”. بر زمینه ادعاهای این استاد نخستی شناسی خود بارها توسط این میمون ها مورد سرقت قرار گرفته هست.

خوشبختانه این تحقیق میتواند اطلاعات مهمی در مورد روانشناسی نخستی ها در اختیار ما قرار دهد و جای تعجب نیست که این نخستی ها نیز مثل انسان ها به اسنک علاقه ي فراوانی دارند و برای بدست آوردن مقداری اسنک درست به هر کاری، حتی دزدی، می‌زنند.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت