بروزرسانی : 23 اسفند 1395

نکات آموزنده بسیار جالب

نکات آموزنده بسیار جالب

عزیزان خود را بایک هدیه ی کوچک غیر مترقبه شاد کن .

دیگران را ملامت نکن . مسئولیت های زندگی ات را خود بپذیر .

هرگز به کسی نگو که رژیم لاغری دارد .

حداکثر استفاده را از شرایط بد بکن .

همه ی لباس هایی را که ظرف سه سال گذشته نپوشیده ای، به خیریه ببخش .

طوری زندگی کن که هروقت فرزندانت خوبی، مهربانی وبزرگواری دیدند، به یاد توبیفتند .

وقتی در شهر نیستی ، از کسی بخواه که نامه ها وروزنامه هایت را برایت بگیرد . این اولین چیزهایی هستند که توجه دزدان بالقوه را جلب می کنند .

اشتباهاتت را بپذیر .

از شوخ طبعی ات برای خنداندن استفاده کن ، نه برای سوء استفاده .

یادت باشد که اخبار همه ی رسانه ها جهت دار است .

یک دوره ی عکاسی ببین .

وقتی در ترافیک گیر افتاده ای، اجازه بده دیگران از تو جلو بزنند .

به انجمن خانه ومدرسه کمک مالی کن .

خواستار تعالی باش .

در تنهایی سوت بزن .

شجاع باش . حتی اگر قلبا شجاع نیستی ، به آن تظاهر کن. هیچ کس تفاوتش را نخواهد فهمید .

بچه ها را بعد از تنبیه ، در آغوش بگیر .

یاد بگیر چیز زیبایی بادست بسازی .

همواره دستی را که به سویت دراز شده، بفشار .

هرگز سالگرد ازدواجت را فراموش نکن .

آلو بخارا بخور .

دوچرخه سواری کن .

در امور خیریه با وقت وپولت سخاوتمندانه کمک کن .

سلامتی را دست کم نگیر .

نکته های زندگی

اگر کسی مایل بود تورا استخدام کند، حتی اگر به آن شغل علاقه نداشتی ، با او مذاکره کن. تا پیشنهاد کسی را شخصا نشنیده ای ، در را به روی فرصت ها نبند .

به مواد مخدر نزدیک نشو وبا کسانی که آن را مصرف می کنند، معاشرت نکن .

حتی اگر درآمدت خوب است، فرزندانت را وادار کن کار کنند وبخشی از شهیریه ی کالج شان را بپردازند .

ازگفتن کلمات کنایه آمیز اجتناب کن .

از صرف غذا در رستورانهای که زرق وبرق زیاد دارند، اجتناب کن .

فراموش نکن که در کار و در روابط خانگی ، اعتماد مهم ترین چیزاست .

هوی وهوس را فراموش کن .

هر گز کسی را به انتخاب شغل وکالت ترغیب نکن .

سیگار نکش .

آهسته برقص .

ظروف جایخی یخچال را پس از مصرف دوباره پر کن .

روزنامه های قدیمی، بطری ها وقوطی کنسروها را به مرا کز بازیابی بده .

با همکلاسی های سابقت دوره ی مهمانی ترتیب بده .

هرگز اجازه نده کسی تورا افتان وخیزان ببیند .

هرگز مبلغی بیش از توان باخت ات ، در بورس سرمایه گذاری نکن .

شریک زندگی ات را بادقت انتخاب کن. نود وپنج درصد خوشبختی ها وبدبختی ها ی زندگی ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود .

عادت کن چنان در حق کسان خوبی کنی ، که هرگز نفهمد توبودی .

حتی اگر درآمدت خوب است، فرزندانت را وادار کن کار کنند وتمام هزینه ی بیمه ی اتومبیل شان را بپردازند .

فقط آن کتابهایی را امانت بده که ازنداشتن شان ناراحت نمی شوی .

همیشه چیزی زیبا پیش رو داشته باش، حتی اگر یک شاخه گل مینا در یک لیوان آب باشد .

تایپ کردن را یادبگیر .

قانون اساسی مملکت را بخوان .

به افکار بزرگ فکر کن، اما از شادی های کوچک لذت ببر .

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت