بروزرسانی : 27 آبان 1402

گزارشی کامل از تاریخچه فیزیوتراپی

گزارشی کامل از تاریخچه فیزیوتراپی

گزارشی کامل از تاریخچه فیزیوتراپی 

آزمایش فیزیتوتراپی همیشه مبنی بر ترس اسمش نیست بعضی اوقات انسان کنجکاو میشود که بداند فیزوتراپی بدرد چه زمان هایی میخورد برای دانستن فیزیوتراپی با سایت تالاب همراه باشید.

فیزیوتراپی، فراهم کننده خدمات برای مردم و جمعیتها می‌باشد تا حداکثر حرکت و توانایی عمل(Movement and functional ability) را در طول دوران زندگی حفظ نماید ویا توسعه داده و به حال اول بر گرداند.

فیزیوتراپی شامل ارایه خدماتی است به حرکت و عملکرد فرد میباشد که توسط فرآیند پیری یا صدمات و بیماریها، مورد تهدید قرار می‌گیرند. حرکت(Movement) کامل و کارامد در قلب چیزی قرار دارد که از آن به عنوان سلامتی نام برده می‌شود.

فیزیوتراپی به شناسایی و افزایش پتانسیل های حرکتی برای بهبود، پیشگیری(Prevention)، درمان و نوتوانی، می‌پردازد. فیزیوتراپی شامل اثرات متقابل فیزیوتراپیست، بیمار وخانواده آنها و یا سایر افرادی می‌باشد

که از بیمار مراقبت می‌کنند، بر یکدیگر می‌باشد، تا بتوانند پتانسیلهای حرکتی بیمار را ارزیابی کرده و در ایجاد اهداف مورد نظر همه با استفاده از دانش و مهارتهای ممتاز فیزیوتراپیست به توافق برسند.

دیدگاه منحصر به فرد فیزیوتراپیست از بدن و نیازها و پتانسیلهای حرکتی آن برای رسیدن به تشخیص و استراتژی درمانی نقش اساسی دارد و تثبیت کننده هر موقعیتی می‌باشد که در آن خدمات ارایه می‌شود. این شرایط با توجه به هدف فیزیوتراپی در بهبود سلامت، پیشگیری، درمانی و بازتوانی، متغیر است.

ماهیت فرایندهای فیزیوتراپی

فیزیوتراپی، خدمتی است که تنها توسط و یا با هدایت و نظارت یک فیزیوتراپیست صورت می‌گیرد وشامل : بررسی، تشخیص، برنامه ریزی درمانی، مداخله و ارزیابی می‌باشد.

بررسی (Assessment): شامل معاینه (Examination) انفرادی و گروهی نقص‌های بالقوه یا بالفعل، محدودیتهای عملکردی، ناتواناییها، یا سایر مشکلاتی که توسط گرفتن تاریخچه،

غربالگری و همچنین با استفاده از آزمایشات خاص و اندازه گیری و ارزیابی نتایج معاینات از طریق انالیز آنها در چهارچوب یک فرایند منطقی بالینی می‌توان به آن پی برد.

تشخیص (Diagnosis): از معاینات و ارزیابی آنها بدست می‌آید و بیانگر نتیجه حاصل از فرایند منطقی بالینی می‌باشد. تشخیص ممکن است به صورت نقص حرکتی بیان شود یا شامل دسته‌های مختلفی از آسیبها، محدودیتهای حرکتی، توانائیها/ ناتوانیها یا سندرمها باشد.

برنامه ریزی (Planning): با تعیین نیاز به مداخله آغاز می‌شود و معمولا به ایجاد برنامه‌ای برای مداخله ختم می‌شود که شامل اهداف نهایی قابل اندازه گیری که با بیمارخانواده یا فردی که از وی مراقبت می‌کند، قابل بحث می‌باشد.

مداخلات (Intervention): انجام می‌شوند و برای رسیدن به اهداف توافق شده تغییر میابند و میتواند شامل :درمان با دست، بهبود حرکتی، استفاده از وسایل فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی-درمانی، آموزش عملکرد، فراهم کردن وسایل کمکی و نحوه استفاده از آنها، راهنمایی و ارایه مشورت به بیمار، مستند سازی،

هماهنگی و ارتباطات باشد. مداخلات همچنین ممکن است با هدف پیشگیری از آسیبها، محدودیتهای حرکتی، ناتوانیها یا صدمات صورت گیرند که در این صورت شامل بهبود و حفظ سلامتی، کیفیت زندگی و توانایی در تمام سنین و جمعیتها می‌باشد.

ارزیابی(Evaluation): مستلزم انجام مجدد معاینات با هدف ارزیابی نتایج حاصل می‌باشد.

 گزارشی کامل از تاریخچه فیزیوتراپی

سابقه تکنيک هاي درماني فيزيوتراپي به بقراط ميرسد.درمان با اشعه خورشيد،آب گرم،ورزش،ماساژ و بسياري از تکنيک هاي ديگر به پيش از ميلاد ميرسد.

دانشمندان ايراني و اسلامي بسياري بر آن افزودند.متاسفانه با افزايش جمعيت انساني و عدم توجه به اطباء بخصوص در ايران و کشور هاي اسلامي کارکرد اينگونه تکنيک ها کاهش يافت.

نوعي از طبيب ها(Physicians)با روشهاي خاص خود(دارو و تيغ)و برخورد آکادميک توانستند روش ضد عفوني را دوباره کشف و ترويج نمايند.

عامل بيماريزا دوباره کشف و زير ميکروسکوپ تاييد شد.بزرگ ترين توفيق اين گروه با کشف داروهاي آنتي بيوتيک و ضدالتهابي در سالهاي 1?40ميلادي بود.

اين گروه پزشک با رويکردي دوباره روش هاي درماني قديمي را نيز احيا کرد.ازجمله روشهايي که تاثير فيزيولوژيک آن آشکار بود.

تمرين درماني،گرما درماني وديگر متد ها که به آن تکنيک هاي جديدي مانند الکتروتراپي افزوده شد.
اين روش درماني به عنوان درمان فيزيولوژيک(Physiologic Therapeutic) و سپس به فيزيوتراپي معروف گشت.

مکانيسم آموزشي دراين رابطه دچار تغيير شد. ايجاد بيمارستانهاي بزرگ ،صنعتي شدن و جنگ هاي بزرگ حضور همه جانبه در همه بيماريها ،تاکيد بر سيستم حرکتي براي کار و شغل و جنگ فيزيوتراپي را تغيير داد تا اين پزشک جديد با نام فيزيوتراپيست به عرصه برسد.

فيزيوتراپيست:

1- داراي دانش پزشکي مدرن(Medicine).
2- آشنا با روش هاي قديمي درماني(TraditionalMedicine).
3- آشنا با ديدگاه کلي نگر(Holistic).
4- آشنا با فيزيولوژِِي و پاتولوژي حرکت
5- آشنا با مفاهيم سلامت صنعتي(Health Industry).
6- آشنا با مفهوم سلامت رزمي

فيزيوتراپيست ها با حمايت همه جانبه پزشکان(Physician)توانستند بروي پا ايستاده و مراحل تکامل را طي نمايند.

1- با تاکيد بر حرکت درمان هاي جراحي را کامل نمايند.
2- با تاکيد بر تنفس بهتر بيهوشي ها را کم خطر کنند.
3- تجهيزات الکتروتراپي و مکانوتراپي را علمي کرده وبا وسعت بکار گيرند.
4- سيستم هاي جديد مانند ليزر را بکار گيرند.
5- در تمامي حيطه ها حضور يابند.

حرکت فيزيوتراپي و فيزيوتراپيست ها به سمت محوري شدن در درمان بقدري سريع شده است که از آنها خواسته شده است کلمه Dr. را بر اول اسم بياورند.

شايد استئوپات ها نتوانستند اصالت خود را حفظ نمايند و تقريبا حذف شدند و يا کاروپراکت ها با توجه به محدود بودن تعاريف گسترش نيافتند.پزشکان متعارف(Physician) دانش فني کل نگر مناسب را ندارند.

حتي جراحان روز به روز به فيزيوتراپي احتياج ميابند.واکسيناسيون و گسترش بهداشت مانور هاي ايشان را کاهش داده است. طبيب هاي قديمي دانش مدرن را ندارند.اما فيزيوتراپي عرصه مناسبي براي عمليات خود يافته است.

گزارشی کامل از تاریخچه فیزیوتراپی

جايگاه درمان فيزيوتراپي در کجا قرار دارد؟

فيزيوتراپيست ها يکي از بخشهاي اساسي در سيستمهاي ارائه دهنده خدمات مرتبط با سلامت مي باشند. فيزيوتراپيست ها به شکلي مستقل خدمات مرتبط با سلامت ارائه مي دهند

و بر طبق اصول برنامه هاي بازتواني و نوتواني، براي احياي مجدد عملکرد و کيفيت بهتر زندگي در افراديکه بدون حرکت مي باشند يا نقصهاي حرکتي دارند، به کار مي پردازند. فيزيوتراپيست ها توسط اصول اخلاقي خودشان هدايت مي شوند. بنابراين آنها ممکن است درگير يکي از اهداف زير گردند:

حفظ و يا برگرداندن سلامتي براي فرد يا جامعه

به گزارش تالاب جلوگيري از آسيبها و محدوديتهاي عملکردي و ناتوانيهاانجام مداخلات براي بازگرداندن مجدد تماميت سيستمهاي اساسي بدن و مورد نياز براي حرکت، افزايش عملکرد و بهبودي مجدد، بالا بردن ظرفيت مربوطه، و بهبود کيفيت زندگي در افراد و جامعه

فيزيوتراپيست ها در چه مکانهايي کار ميکنند:

آسايشگاه ها ،بيمارستانها، مراکز نگهداري،مراکز بازتواني و اقامتگاه ها،مطب/ کلينيکهاي خصوصي فيزيوتراپي ، درمانگاه بيماران سرپايي،مراکز اجتماعي:

مراکز مراقبتهاي مرتبط با سلامتي اوليه،خانه هاي اشخاص(Individual Homes).،مراکز آموزشي و تحقيقاتي،مراکز بهداشت حرفه اي،مدارس،مراکز مراقبت از شهروندان سالمند،مراکز ورزشي،شرکتها و محلهاي کار،مکانهاي عمومي (مانند تفرجگاه ها) براي بهبود سلامت،کارخانجات،حوادث غيرمترقبه،

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت