بروزرسانی : 11 شهریور 1402

30 کشور با بالاترین قیمت بنزین در جهان (عکس)

30 کشور با بالاترین قیمت بنزین در جهان (عکس)

با استفاده از مطالعات مختلف، ما قیمت سوخت را در کشور های مختلف تجزیه و تحلیل کردیم تا ببینیم پر کردن خودروی شـما در کدام کشور بیشتر هزینه دارد. این ها دراین قسمت از مجله تالاب کشورهایی هستند کـه گرانترین قیمت بنزین را دارند. «30 کشور با بالاترین قیمت بنزین در جهان»

گران ترین بنزین های دنیا در کدام کشورند؟

برای رانندگی بیشتر خودروها در سراسر جهان بـه بنزین نیاز دارید در این جا 30 کشور با بالاترین قیمت بنزین در جهان را بـه شـما معرفی خواهیم کرد البته در مقالات بعدی بـه شـما خواهیم گفت میانگین دست مزد دراین کشورها چقدر اسـت.

30. مونته نگرو

مونته نگرو

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.37 دلار «4.32 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 3259.67 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 17.0 درصد

مونته نگرو ملتی نسبتاً جوان اسـت. این کشور درسال 2006 از صربستان استقلال یافت. تا حدی بـه دلیل درگیری طولانی برای استقلال، زیرساخت هاي‌ این کشور پشت سر همسایگان اروپای شرقی قرار دارد.

این چه ربطی بـه گرانی بنزین دارد؟ دولت تصمیم گرفت بـه شدت پروژه هاي‌ زیربنایی، بـه ویژه جاده ها و بزرگراه ها را دنبال کند. برای پرداخت این پروژه ها، مونته نگرو مالیات هاي‌ سنگینی بر سوخت وضع کرده اسـت کـه قیمت را بالا می‌برد.

در حالی کـه زیرساخت مورد نیاز اسـت، این طرح برای شهروندان عالی نبوده اسـت، زیرا برای پر کردن یک مخزن 80 لیتری 17 درصد از میانگین حقوق ماهانه نیاز اسـت. این بیش از ان چیزی اسـت کـه بسیاری در کشور می‌توانند بپردازند.


مطالب مشابه: جالب ترین نکته برای بیشتر زدن بنزین


29. آلبانی

آلبانی

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.42 دلار «4.44 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 950.54 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 32.4 درصد

بسیاری از کشورها بـه دلیل مالیات، قیمت سوخت بالایی دارند، اما آلبانی در لیگ متفاوتی قرار دارد و نسبت بـه بسیاری از کشورها مالیات بیشتری بر نفت تحمیل می‌کند. شصت درصد قیمت بنزین دراین کشور مالیات اسـت کـه آلبانیایی ها چندان از ان راضی نیستند.

مالیات ها شامل مالیات غیر مستقیم اسـت کـه مالیات غیر مستقیمی اسـت کـه بسیاری از کشورها برای درآمد از ان استفاده می کنند و همچنین مالیات کربن. هدف دوم جلوگیری از استفاده از منابع انرژی با کربن فشرده مانند زغال سنگ و نفت بـه منظور کاهش تغییرات آب و هوایی اسـت.

28. لوکزامبورگ

لوکزامبورگ

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.42 دلار «4.44 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 5994.86 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 2.3 درصد

لوکزامبورگ یکی از گرانترین کشورها برای سوخت در جهان اسـت، اما یکی از کم هزینه ترین کشور های اروپای غربی اسـت. قیمت‌هاي‌ نسبتاً پایین این کشور حتی مقداری «گردشگری تانک» را از کشور های همسایه بلژیک، کشور آلمان و فرانسه بـه ارمغان آورد. این بدان معناست کـه مردمی کـه در نزدیکی مرز لوکزامبورگ زندگی میکنند، اغلب بـه این کشور می آیند تا مخازن خودرا پر کنند، قبل از این کـه بـه مکان‌هاي‌ گران‌تر زندگی خود بازگردند.

این امر درسال هاي‌ اخیر تا حدودی تغییر کرده اسـت، زیرا اتحادیه اروپا این کشور را برای اجرای مالیات کربن تحت فشار قرار داده اسـت. اما از آنجایی کـه همسایگان گران‌تر ان نیز مالیات کربن دارند، لوکزامبورگ همان‌ گونه از گردشگری تانک برخوردار اسـت. داستان لوکزامبورگ نشان دهنده گرانی گاز در اروپای غربی اسـت.

27. سنگال

سنگال

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.43 دلار «4.47 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 651.77 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 111.4 درصد

سنگال نه تنها بیست و هفتمین کشور گرانقیمت بنزین اسـت. همچنین هفدهمین ارزانترین قیمت اسـت. مقرون بـه صرفه بودن بازار 111.4 درصد اضطراب آور اسـت. این بدان معناست کـه فقط افراد ثروتمند می‌توانند یک ماشین بخرند ودر واقع ان را روشن نگه دارند.

اما اگر بیشتر کشور توانایی خرید خودرو را نداشته باشد، چرا این موضوع اهمیت دارد؟ قیمت نفت بر هر چیزی کـه باید حمل شود تأثیر می‌گذارد. مهم ترین این محصولات مواد غذایی اسـت. بنابر این حتی یک شهروند سنگالی کـه برای رفت و آمد تنها بـه پای خود متکی اسـت از قیمت گزاف سوخت رنج میبرد.

26. صربستان

صربستان

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.43 دلار «4.47 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 1453.97 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 24.1 درصد

بحث هایي وجوددارد کـه چرا صربستان بیشتر از سایر کشور های بالکان برای بنزین میپردازد. یک نظریه این اسـت کـه این نتیجه بدهی بزرگ صربستان بـه شرکت انرژی روسیه، گازپروم اسـت. برای حفظ قدرت کشور، سیاستمداران قول دادند کـه قیمت سوخت را افزایش دهند و از ان پول برای پرداخت تدریجی بدهی استفاده کنند.

برخی دیگر علت این مشکل را فساد می دانند و می‌گویند کـه سیاستمداران فاسد و ناکارآمد نتوانستند معامله بهتری برای کشور با گازپروم انجام دهند. هر جا کـه تقصیر واقعی باشد، این صرب ها هستند کـه بهای ان را می‌پردازند.

25. لتونی

لتونی

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.45 دلار «4.54 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 2,149.16 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 10.2 درصد

لتونی تنها کشور بالتیک نیست کـه دراین فهرست ظاهر میشود، اما موفق شده اسـت جایگاه ناخواسته اي را در میان 25 کشور برتر قیمت بنزین کسب کند. لتونی یک کشور واردکننده خالص انرژی اسـت کـه بیشتر سوخت خودرا از روسیه از طریق گازپروم تامین می‌کند. همچنین قیمت واردات سوخت را از طریق مالیات غیر مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده «VAT» و سایر هزینه هاي‌ افزوده افزایش میدهد.

منطقه بالتیک در حال برنامه ریزی برای استقلال بیشتر انرژی بوده اسـت، اما لتونی کمترین علاقه را دراین زمینه داشته اسـت. بسیاری دراین کشور ترجیح می‌دهند بـه جای متحمل شدن هزینه هاي‌ قابل توجهی کـه تعمیرات اساسی زیرساخت نیاز دارد، بـه شبکه شمال غرب روسیه متصل بمانند.

24. اسپانیا

اسپانیا

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.48 دلار «4.63 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 3,310.94 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 5.5 درصد

بیشتر انرژی مورد استفاده اسپانیا از نفت تامین میشود، اما این کشور مقدار زیادی از ان را تولید نمی‌کند. در واقع، انرژی تقریبا کافی برای برآوردن نیازهای خود تولید نمیکند. این بدان معنی اسـت کـه اسپانیا وادار اسـت از کشور های دیگر انرژی وارد کند کـه طبق معمولً بـه قیمت هاي‌ بالاتر تبدیل می‌شود. علاوه بر این، این کشور از مالیات هاي‌ بالا استفاده میکند تا بـه هدف خود مبنی بر خنثی بودن کربن قبل از سال 2050 ادامه دهد.

23. کرواسی

کرواسی

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.49 دلار «4.66 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 2408.97 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 11.4 درصد

بار دیگر، مالیات ها بـه عنوان دلیل شماره یک قیمت بالای سوخت مطرح میشوند. اتحادیه اروپا مالیات غیر مستقیم اجباری دارد، اما کرواسی دوست دارد برچسب ستاره براق را دریافت کند و تصمیم گرفت کـه از حداقل ها بیشتر و بالاتر برود.

این بدان معناست کـه این کشور مالیات غیر مستقیم بیشتری نسبت بـه سایر کشور های عضو اتحادیه اروپا دارد. کرواسی همچنین یکی از بالاترین مالیات بر ارزش افزوده سوخت را در تمام اروپا دارد. البته چندین کشور اروپایی دیگر هم هستند کـه قیمت هاي‌ بالاتری دارند، اما هیچ کدام بـه اندازه کرواسی بازار سوخت ناقصی ندارند.

22. نیوزلند

نیوزلند

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.49 دلار «4.66 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 5,845.20 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 4.2 درصد

نیوزلند بـه همان اندازه کـه زیباست گران اسـت. این جای تعجب نیست زیرا جزیره اي دورافتاده اسـت کـه توسط جزایر دور افتاده دیگری احاطه شده اسـت. این کشور همچنین بیشتر نفت تولید ملی خودرا صادر میکند و برای تامین نیازهای انرژی خود از خاورمیانه خریداری می‌کند.

البته، مالیات را نمی‌توان از دست داد. درآمد حاصل از مالیات بر بنزین بـه صندوق ملی حمل و نقل زمینی وارد می‌شود و برای حمل و نقل عمومی و نگه‌داری جاده ها استفاده می‌شود. حدود 98 سنت در لیتر مالیات اسـت. این مسیر شیب دار اسـت، اما جاده هاي‌ خوب نگه داری شده در کشور گواه این اسـت کـه از این پول بـه خوبی استفاده می‌شود.

21. اسلواکی

اسلواکی

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.50 دلار «4.69 دلار»

میانگین حقوق ماهانه: 2663.15 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 9.5 درصد

زمانی کـه اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد، اسلواکی یکی از کشورهایی بود کـه از نظر قیمت سوخت سخت ترین احساس را داشت. این بـه این دلیل بود کـه این کشور برای انرژی بـه شدت بـه روسیه وابسته بود. متأسفانه، اسلواکی نتوانسته اسـت از رکود بالای قیمت خود خارج شود. ساکنان این کشور بـه طور معمول از مرز بـه لهستان، مجارستان و جمهوری چک ارزان تر عبور می کنند تا مخازن خودرا پر کنند.

این موضوع باعث ناامیدی دولت اسلواکی می‌شود کـه از میزان مالیاتی کـه بـه خاطر این عمل از دست می‌دهد ابراز تاسف میکند.

20. استونی

استونی

30 کشور با بالاترین قیمت بنزین در جهان

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.55 دلار «4.85 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 3,347.29 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 7.7 درصد

استونی بالاترین قیمت بنزین را در میان کشور های بالتیک دارد. مانند لتونی، استونی نیز از لحاظ تاریخی برای تامین انرژی خود بـه روسیه وابسته بوده اسـت. این وابستگی ان را در برابر نوسانات بازار و درگیری هاي‌ سیاسی آسیب پذیر کرده اسـت.

بـه همین دلیل، استونی بـه لیتوانی می‌پیوندد کـه میـــخواهد برای یک سیستم انرژی متکی بـه خود تلاش کند. همچنین بر این باور اسـت کـه قطع ارتباط از روسیه و پیوستن بـه شبکه انرژی اروپا بـه این کشور کمک میکند تا قیمت هاي‌ سنگینی کـه برای نفت می‌پردازد را بازرسی کند.

19. سنگاپور

سنگاپور

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.56 دلار «4.88 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 6362.95 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 3.0 درصد

سنگاپور ممکن اسـت کوچک باشد، اما از موقعیت مکانی و زیرساخت هاي‌ پیشرفته خود برای تبدیل شدن بـه بزرگ ترین کشور تجارت نفت در جنوب شرقی آسیا استفاده کرده اسـت.

دولت شهر پالایشگاه هاي‌ نفت دارد اما هنوز یک کشور واردکننده خالص اسـت، بـه این معنی کـه نفت بیشتری از صادراتش وارد می‌کند. با توجه بـه این کـه این کشور دارای جمعیت زیادی اسـت کـه نسبتاً ثروتمند هستند و مقدار نسبتاً بالایی انرژی مصرف می کنند، منطقی اسـت. مالیات نیز بـه قیمت نفت کمک میکند.

18. سوئیس

سوئیس

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.58 دلار «4.94 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 11486.38 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 2.3 درصد

آیا چیزی در سوئیس وجوددارد کـه گران نباشد؟ یکی از دلایل گرانی بنزین کشور محصور بودن در خشکی اسـت، بنابر این واردات انرژی کمی سخت تر و گران تر اسـت. با این حال، با توجه بـه زیرساخت هاي‌ پیشرفته ان؛ این موضوع چندان مشکل ساز نیست.

اخیراً؛ سوئیس مالیات بر بنزین خودرا افزایش داده اسـت تا بـه اهداف انتشار کربن توافقنامه پاریس برسد. با این حال، هنوز نرخ مالیات کمتری نسبت بـه کشور های همسایه مانند کشور آلمان و فرانسه دارد.

توجه بـه این نکته مهم اسـت کـه اگر چه سوئیس از نظر قیمت بنزین در میان 20 کشور برتر قرار دارد، اما هفتمین بازار مقرون بـه صرفه بنزین در جهان را نیز دارد. اساساً؛ قیمت بالا اسـت، اما دست مزد مردم نیز همین طور اسـت، بنابر این یکسان میشود.

17. بلژیک

بلژیک

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.582 دلار «4.94 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 7512.53 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 3.9 درصد

بلژیکی ها بسیار بیشتر از سایر اروپایی ها گرسنه نفت هستند. انها طبق معمولً بیشتر از سایر کشور های اروپای غربی بـه سمت محل کار رانندگی می کنند، از گرمایش بیشتری استفاده می کنند ودر کل انرژی بیشتری مصرف می کنند. این، همراه با تورمی کـه از تورم منطقه نیز فراتر رفته و بیشتر نفت ان را وارد می‌کند، اغلب بـه معنای قیمت هاي‌ نسبتاً بالا بوده اسـت.

جالب اینجاست کـه بلژیک مالیات «نسبتا» نفت پایینی دارد، اما قیمت‌هاي‌ ان همان‌ گونه از کشورهایی مانند سوئیس پیشی میگیرد. برخی استدلال می کنند کـه مالیات‌هاي‌ پایین کشور را در برابر نوسانات آسیب‌پذیرتر کرده اسـت، کـه میتواند بسته بـه بازار بـه قیمت‌هاي‌ بالاتر منجر شود.

16. ایرلند

ایرلند

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.59 دلار «4.97 دلار»

میانگین حقوق ماهانه: 3921.18 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 3.6 درصد

بازهم، جزایر تقریبا همیشه در مورد قیمت سوخت ضرر می کنند زیرا انها بـه جای تولید تمایل بـه واردات دارند. این مورد در مورد ایرلند اسـت، جایی کـه اغلب می شنوید کـه مردم از گرانی پر کردن مخازن خود شکایت میکنند. همچنین رقابت محدودی وجوددارد کـه منجر بـه قیمت هاي‌ غیر قابل تنظیم می‌شود.


مطالب مشابه: در خودرو بنزین سوپر بزنیم یا معمولی ؟ | نکات مهم در مورد باک بنزین خودرو


15. باربادوس

باربادوس

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.64 دلار «5.13 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 1615.00 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 10.4 درصد

این بحث وجوددارد کـه چرا بنزین در باربادوس گران اسـت. بله، این یک جزیره اسـت، اما نسبتا نزدیک بـه کشور های عمده تولیدکننده نفت مانند ونزوئلا و ترینیداد و توباگو اسـت. این قیمت همچنین نسبت بـه سایر کشور های جزیره اي درکنار باربادوس، مانند سنت لوسیا، بالاتر اسـت. رایجترین تئوری – شـما حدس زدید – مالیات هاي‌ شدید اسـت.

14. انگلستان

انگلستان

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.64 دلار «5.13 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 8,382.34 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 4.4 درصد

مانند بسیاری از کشور های اروپایی دیگر دراین فهرست، بریتانیا مالیات هاي‌ بالایی دارد کـه باعث افزایش قیمت سوخت میشود. اما چیزی کـه ان را متمایز می‌کند این اسـت کـه مالیات بر ارزش افزوده اي کـه میپردازد، مانند بسیاری از کشورها بر قیمت بنزین نیست، بلکه مالیات بر سوختی اسـت کـه دولت اعمال کرده اسـت. این بدان معناست کـه رانندگان در بریتانیا مالیات خودرا پرداخت می کنند.

13. آلمان

آلمان

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.65 دلار «5.16 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 4654.86 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 3.9 درصد

کشور آلمان سال هاست کـه بـه شدت و قاطعانه بـه دنبال انتشار کمتر گازهای گلخانه اي بوده اسـت. با توجه بـه این موضوع، جای تعجب نیست کـه قیمت هاي‌ گران پمپ ان بیشتر بـه دلیل مالیات هاي‌ اعمال شده با هدف خاص منصرف کردن مردم از رانندگی اسـت.

این ایالت تمایل خودرا برای ادامه افزایش تدریجی این مالیات ها در چند سال آینده ابراز کرده اسـت، بـه این امید کـه بیشتر جمعیت ان بـه خودرو های برقی روی آورند ودر صورت لزوم از وسایل نقلیه استفاده نکنند.

12. فرانسه

فرانسه

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.73 دلار «5.41 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 5045.60 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 4.8 درصد

مالیات‌هاي‌ بنزینی فرانسه درسال‌هاي‌ 2018 و 2019؛ زمانی کـه بـه اعتراضات جلیقه زردها دامن زدند، خبرساز شد. طبقات کارگر فرانسه کـه از مالیات طبقاتی خشمگین بودند، اعتراضات گسترده اي را در سراسر کشور علیه افزایش هزینه سوخت رهبری کردند.

انها استدلال کردند کـه این مالیات بـه طور ناعادلانه افرادی را هدف قرار می‌دهد کـه در مناطق روستایی زندگی می کنند، جایی کـه حمل و نقل عمومی بـه طور گسترده در معرض نیست یا اغلب بـه تراکتور و کامیون نیاز اسـت. اما اعتراضات فی نفسه علیه مالیات نبود. یکی از راه حل هاي‌ ارائه شده توسط معترضان افزایش مالیات بر ثروت بـه جای این کـه بار مالیات بر سوخت بر دوش طبقات پایین قرار گیرد، بود.

11. سوئد

سوئد

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.74 دلار «5.44 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 5,426.87 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 3.6 درصد

در رتبه 11؛ سوئد در واقع ارزانترین کشور اسکاندیناوی برای بنزین اسـت. البته، مالیات یک عامل اسـت، اما این واقعیت اسـت کـه سوئد بیش از 100 درصد نفت مصرفی خودرا وارد می‌کند. این امر همراه با کاهش ارزش کرون سوئد درسال هاي‌ اخیر منجر بـه افزایش قیمت ها شده اسـت. با این حال، سوئد بـه سختی از 10 کشور برتر فرار میکند، چیزی کـه هیچ کشور اسکاندیناوی دیگری موفق بـه انجام ان نشده اسـت.

10. ایسلند

ایسلند

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.75 دلار «5.47 دلار»

میانگین حقوق ماهانه: 5553.31 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 2.9 درصد

ایسلند کشوری اسـت کـه ماموریت دارد وابستگی بـه کشور های دیگر برای انرژی را متوقف کند. حدود 85 درصد از درخواست انرژی ان بـه صورت محلی با انرژی هاي‌ تجدیدپذیر تولید می‌شود. تولید برق این کشور تقریبا 100 درصد از منابع انرژی تجدیدپذیر داخلی تأمین میشود.

اما استفاده از خودرو های بنزینی و گازوئیلی مانع استقلال انرژی جزیره شده اسـت، و این بخشی از دلیلی اسـت کـه در مالیات گرفتن از رانندگان خودرو تردیدی ندارد. با توجه بـه انزوای نسبی ایسلند، دریافت سوخت بـه ایسلند نیز نسبتاً گران اسـت.

9. پرتغال

پرتغال

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.77 دلار «5.54 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 3,359.81 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 9.0 درصد

اگر چه پرتغال یکی از ارزانترین کشور های اروپای غربی اسـت، اما یکی از بالاترین قیمت سوخت در منطقه را دارد. و این خیلی چیزها را می‌گوید. بیش از 50 درصد قیمت سوخت بـه دلیل مالیات اسـت کـه مردم پرتغال چندان از ان راضی نیستند. بدتر از همه ی، پرتغال یکی از ارزان‌ترین بازارهای سوخت را در منطقه دارد.

8. ایتالیا

ایتالیا

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.78 دلار «5.57 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 4,455.72 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 5.9 درصد

ایتالیایی ها عاشق موتور سیکلت هستند. و این فقط بـه این دلیل نیست کـه انها خوب بـه نظر می‌رسند و بـه اسانی می‌توانند در خیابان هاي‌ باریک قرون وسطایی قرار بگیرند. آن ها همچنین جای گزین ارزان تری برای خودرو های تشنه سوخت هستند. با توجه بـه این کـه این کشور هشتمین کشور گرانقیمت بنزین اسـت، موتور سیکلت تصمیم درستی اسـت.

قیمت سوخت ایتالیا بـه قدری گران اسـت کـه این کشور حتی پمپ‌هاي‌ پمپ‌بیانش یا پمپ‌هاي‌ سفید را در سرتاسر ان پراکنده کرده اسـت. این پمپ بنزین‌هاي‌ مستقل سوخت بدون مارک رابا قیمت‌هاي‌ بسیار ارزان‌تری ارائه میکنند. برخی فکر می کنند این بهترین راه برای چسباندن ان بـه شرکت هاي‌ بزرگ اسـت. دیگران در مورد کیفیت این سوخت مطمئن نیستند.

7. اسرائیل

اسرائیل

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.80 دلار «5.63 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 3,550.04 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 4.8 درصد

اسرائیل باوجود نزدیکی بـه چندین کشور تولیدکننده نفت، قیمت بنزین بسیار بالایی دارد. در مقایسه، همسایه ان اردن فقط 0.94 دلار میپردازد. یکی از دلایل اصلی سوخت پرهزینه اسرائیل وابستگی شدید ان بـه واردات اسـت، زیرا انرژی کمتری نسبت بـه مصرف خود تولید میکند.

همچنین تنش سیاسی با همسایگان نفت خیز ان وجوددارد کـه منجر بـه مشکلاتی در دستیابی بـه توافقات واردات میشود. مالیات هاي‌ بالا دلیل دیگری برای گرانی کلی هزینه هاي‌ زندگی در کشور اسـت، زیرا دولت استدلال می‌کند کـه جمعیت نسبتاً کوچک کشور باید برای رقابت با سایر کشور های توسعه یافته بیشتر بپردازد.

6. یونان

یونان

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.80 دلار «5.63 دلار»

میانگین حقوق ماهانه: 2967.14 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 10.2 درصد

یونان کشور نسبتاً ارزانی اسـت، اما قیمت بالای نفت در مرکز تنش بین شهروندان و دولت بوده اسـت. مالیات غیر مستقیم با افزایش قیمت بنزین بـه تقریبا 2 دلار در هر لیتر اسـت. بنزین قاچاق و تقلبی بـه دلیل قیمت هایي کـه اغلب برای شهروندان عادی غیر قابل قبول اسـت در بازار سیاه ظاهر شده اسـت.

5. دانمارک

دانمارک

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.81 دلار «5.66 دلار»

میانگین حقوق ماهانه: 6666.54 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 3.3 درصد

در ابتدای فهرست پنج کشور گرانقیمت بنزین، دانمارک قرار دارد. با توجه بـه شهرت این کشور بـه دلیل گران بودن بسیار زیاد، این مکان احتمالاً برای اکثر مردم جای تعجب ندارد. با این حال، دانمارک بیشتر انرژی خودرا تولید می‌کند و بـه لطف گرینلند دارای ذخایر قابل توجه نفت اسـت.

قیمت هاي‌ تند در واقع تصمیمی آگاهانه توسط دولت و شهروندان با مالیات هاي‌ بالا با هدف افزایش شبکه هاي‌ ایمنی اجتماعی و کاهش مصرف نفت اسـت. باوجود داشتن نفت کافی، این کشور قصد دارد تا سال 2050 از سوخت هاي‌ فسیلی مستقل شود.

بر خلاف بسیاری از کشورها، اکثر شهروندان دانمارکی از مالیات هاي‌ بالا از جمله مالیات سوخت حمایت می کنند. آن ها درک می کنند کـه کیفیت زندگی آن ها بـه طور محسوسی توسط انها التیام یافته اسـت.

4. فنلاند

فنلاند

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.81 دلار «5.66 دلار»

میانگین حقوق ماهانه: 5733.17 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 4.2 درصد

مانند دانمارک، مالیات هاي‌ بالا مقصر اصلی تبدیل فنلاند بـه کشوری گرانقیمت برای سوخت اسـت. برخلاف دانمارک، بسیاری از شهروندان ان چندان از این موضوع خوشحال نیستند. در واقع یک جنبش اجتماعی در اعتراض بـه مالیات بالای سوخت راه اندازی شده اسـت.

این جنبش نسبت بـه کشورهایی مانند فرانسه کمتر فیزیکی اسـت و بیشتر بـه سمت امضای طومارها و تمرکز بر انتخابات اسـت. یک گروه فیس‌بوک کـه صرفاً بـه تلاش برای کاهش مالیات بر سوخت اختصاص دارد، در زمان نگارش این مقاله 557900 دنبال کننده دارد.

3. نروژ

نروژ

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.91 دلار «5.98 دلار»

میانگین حقوق ماهانه: 6112.66 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 2.8 درصد

نروژ دارای بالاترین قیمت سوخت در اسکاندیناوی و سومین قیمت سوخت در جهان اسـت. با این حال، برای دفاع از خود، یازدهمین کشور در جهان از نظر مقرون بـه صرفه بودن بازار اسـت. یک شهروند متوسط فقط بـه 2.8 درصد از درآمد ماهانه خود برای پر کردن یک مخزن 80 لیتری نیاز دارد – بسیار بسیار کمتر از بیش از 440 درصدی کـه شهروندان گرانترین کشور میپردازند.

این بدان معنا نیست کـه پرداخت 1.91 دلار بـه ازای هر لیتر بنزین برای مردم نروژی ناراحت کننده نیست یا این کـه این شکایت رایجی نیست کـه از هر شخصی کـه ماشین دارد بشنوید. بیشتر این اسـت کـه نروژی‌ها این را بخشی از زندگی میدانند ودر بیشتر موارد، مانعی برای برآورده کردن نیازهای اولیه آن ها نمیشود.

2. هلند

هلند

قیمت بنزین در هر لیتر: 1.97 دلار «6.16 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهیانه: 5961.55

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 4.2 درصد

هلند بالاترین قیمت بنزین را در تمام اروپا دارد و آمستردام گرانترین شهر قاره برای ان اسـت. مانند سایر کشور های اروپایی، دلیل قیمت هاي‌ گزاف مالیات هاي‌ بالای انرژی اسـت کـه بیش از 50 درصد قیمت گاز را مالیات تشکیل میدهد. این بالاترین درصد در میان تمام کشور های عضو اتحادیه اروپا اسـت. اکنون میتوانید ببینید کـه چرا مردم هلند عاشق دوچرخه هستند.


مطالب مشابه: روش های کاهش مصرف بنزین در سفر


1. جمهوری آفریقای مرکزی

جمهوری آفریقای مرکزی

قیمت بنزین در هر لیتر: 2.03 دلار «6.35 دلار در هر گالن»

میانگین حقوق ماهانه: 806.15 دلار

مقرون بـه صرفه بودن بازار: 446.3 درصد

یکسری عوامل درهم آمیخته و تاسف بار باعث شده اسـت کـه جمهوری آفریقای مرکزی گرانترین گاز جهان را داشته باشد. نخستین مورد از این عوامل، جغرافیا اسـت. بـه عنوان یک کشور محصور در خشکی، CAR مسیرهای تجاری سهولت ندارد. سوخت باید از طریق رودخانه Oubangui یا از طریق زمین حمل شود، کـه هزینه ان را بالا می‌برد.

سپس شـما با موضوع بی ثباتی سیاسی، نه فقط در CAR، بلکه در کشور های همسایه ان روبه‌رو هستید. درگیری در جمهوری دموکراتیک کنگو و کامرون گاهی اوقات با مسیرهایی کـه سوخت از طریق انها حمل میشود تداخل ایجاد می‌کند و منجر بـه کمبود سوخت و افزایش قیمت می‌شود.

این کشور همچنین دارای مشکلات زیرساختی اسـت، با کمتر از 300 مایل جاده آسفالته. فساد و سوءمدیریت دولت در راس این کوکتل سمی اسـت و بیشترین تأثیر را ساکنان CAR هستند. بدتر از ان؛ مقرون بـه صرفه بودن سوخت در بازار 446.3 درصد اسـت کـه پس از بروندی، دومین پایین ترین قیمت در کل جهان اسـت.

در پایان

داده ها از گزارش شاخص جهانی سوخت مستقیم بودجه 2021 بـه دست آمده اسـت. مقرون بـه صرفه بودن بازار، درصد متوسط حقوق ماهانه اي اسـت کـه برای پر کردن یک مخزن 80 لیتری یا 21.1 گالن نیاز اسـت.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت