ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها !

ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها !

با این خلاقیت جالب این دختران ثابت کردن میشود از چیزهای بی مصرف درست استفاده کرد. تولید کیف مدرسه با پوست خوردنی ها این نوجوانان کیف های مدرسه خود را با وجود توانایی مالی فقط برای زیبایی وجلب توجه با استفاده از پوست و پاکت انواع خوردنی ها تهیه میکنند.

 

به گزارش تالاب کافی است به یکی از آنها کیک ، بیسکوئیت یا چیپس تعارف کنید حتما از شما درخواستپوست آن را هم خواهند کرد. با چسباندن این پاکت ها در کنار هم کیف و ساک های مدرسه برای خود درست میکنند و برای خود نمایی آن را به مدرسه میبرند.احتمالا هر چه کیفشان عجیب تر باشد از نظر آنها جالب تر است.

 

ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها !

 ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها

ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها !

 ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها

ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها !

 ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها

ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها !

 ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها

ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها !

 

ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها !

ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها 

ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها !

 

ساخت یک کیف جالب با پوست خوردنی ها !

 

عکس های جالب و دیدنی از تخم مرغ ها

عکس های خنده دار و طنز جالب

داستان جالب عشق شیخ ساده دل به دختر بی دین

سخنان زیبا و جالب از بزرگان ( تصویری )