زوج عاشق با هم دنیا را ترک کردن (+عکس)

زوج عاشق با هم دنیا را ترک کردن (+عکس)

زوج عاشق با هم دنیا را ترک کردن

این زوج عاشق حتی در زمان مرگ هم همدیگر را تنها نگذاشتن و عاشقانه ترین مرگ تاریخ را رقم زدن…

 

مجله تالاب: حتی مرگ هم نتوانست “دان” و ” ماکسین سیمپسون ” را پس از ۶۲ سال زندگی مشترک از هم جدا کند.

 

آنها هیچوقت طی این سالها از هم جدا نبودند.  “دان”، ۹۰ ساله و همسرش “ماکسین”، ۸۷ ساله در آخرین لحظات زندگی نیز طاقت دوری یکدیگر را نداشنتد چرا که جدایی آنها از هم تنها چهار ساعت دوام آورد و این زوج اهل ایالت کالیفرنیا به فاصله چهار ساعت از یکدیگر این دنیا را ترک کردند.

 

زوج عاشق با هم دنیا را ترک کردن (+عکس)

 

“ملیسا اسلوان”، نوه این زوج گفت: اول مادربزرگم از دنیا رفت و در حالی که در حال انتقال جسدش بودیم پدربزرگم نیز چشم از جهان فروبست.

زوج عاشق با هم دنیا را ترک کردن (+عکس)

 

عاشقانه ترین مرگ دنیا را این زوج عاشق رقم زدند

زوج عاشق با هم دنیا را ترک کردن (+عکس)