مرگ همزمان و احساسی یک زوج عاشق (عکس)

مرگ همزمان و احساسی یک زوج عاشق (عکس)

مرگ همزمان و احساسی یک زوج عاشق که عکس آن را در ادامه می بینید.

 

 آلکساندر (Alexander Toczko) توژکو ۹۵ ساله و ژانت (Jeanette Toczko) توژکو ۹۶ ساله اهل سن دیگو کالیفرنیا پس از ۷۵ سال زندگی مشترک به فاصله کوتاهی از هم درگذشتند.

 

آنها که درهشت سالگی باهم آشنا شده بودند، در سال ۱۹۴۰ ازدواج کردند.

 

مرگ همزمان و احساسی یک زوج عاشق (عکس)

عکس عاشقانه

مرگ همزمان و احساسی یک زوج عاشق (عکس)

عشق زیبا

مرگ همزمان و احساسی یک زوج عاشق (عکس)

 

داستان زیبای مرگ پسر عاشق برای نجات جان همسرش

داستان زیبای عشق منطقی

مرگ عاشقانه پس از 75 سال زندگی مشترک + عکس

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت