داستان فروشگاه عجیب شوهر !!

داستان فروشگاه عجیب شوهر !!

فروشگاه عجیب خریدار شوهر !!

 

یک فروشگاهی که شوهر می فروشد تنها در نیویورک باز شده جائیکه یک زن ممکن برای گزینش یک شوهر آنجا برود. مابین دستورالعمل ها در وروی یک توضیحی در مورد عملکرد فروشگاه وجود دارد.«شما ممکن فروشگاه را فقط یکبار ویزیت کنید» 6 طبقه موجود هست با ویژگی های مردان که هر چه خریدار بالا میرود ویژگیها افزایش می یابد. اما یه شرطی هست:شما ممکن مردی را از یک طبقه ویژه گزینش کنید یا ممکن شما رفتن به طبقه بالاتر رو گزینش کنیداما شما نمی‌توانید به طبقه پایین تر بر گردید مگر برای خروج از ساختمان .

 

طبقه ی اول

این مردان شغل دارند و خدارو دوست دارند.

 

طبقه ی دوم

این مردان شغل دارند-خدا وبچه هارو دوست دارند.

 

طبقه ی سوم

این مردان شغل دارند-خدا و بچه هارو دوست دارند وخیلی خوش قیافه میباشند.

 

طبقه ی چهارم

این مردان شغل دارند-خدا و بچه هارو دوست دارند-خوش قیافه میباشند و در کار منزل کمک می‌کنند.
قبولش برام واقعا سخته…باورم نمیشه
هنوز او میرود به طبقه پنج و شرایط را میخواند.

 

طبقه ی پنجم

این مردان شغل دارند-خدا و بچه هارو دوست دارند-مجلل میباشند-در کار منزل کمک می‌کنند و حرکات قوی رمانتیک دارند.
او خیلی فریفته شد اما به طبقهء ششم رفت وشرایط رو خواند.

 

طبقه ی ششم

شما 4363012 مین بازدید کننده ي این طبقه هستید…در این طبقه هیچ مردی وجود ندارد و این طبقه فقط برای این ساخته شده که اثبات کنه راضی کردن زنان غیر ممکن هست

 

با تشکر از خرید شما از فروشگاه شوهر …لطفا هنگام خروج مراقب باشید که چندان از کوره در نرید…
روز خوبی داشته باشید.

 

جدیدترین مطالب سایت