گفتگو زن و شوهر واقعی با پلیس (طنز)

گفتگو زن و شوهر واقعی با پلیس (طنز)

گفتگو زن و شوهر واقعی با پلیس

خنده دار بسیار جالبی برای شما عزیزان فراهم نموده ایم در مورد گشت ارشاد تا امان از این گشت ارشاد که وقتی به یک زن و شوهر حقیقی گیر بدهند و آنها هم مدرکی نداشته باشند دردسر میشود اما این زن و شوهر در صحبت با گشت ارشاد پاسخ هاي جالبی دارند:

 

زن و مرد از راهی می رفتند، ماموران آنها را دیدند وآنها را خواستند!

پرسیدند شما چه نسبتی با هم دارید؟

 

زن و مرد جواب دادند زن و شوهریم

ماموران مدرک خواستند،

زن و مرد گفتند نداریم !

 

ماموران گفتند چگونه باور کنیم که شما زن و شوهرید ؟!

زن و مرد گفتند برای اثبات کردن این امرنشانه هاي فراوانی داریم … !

 

اول این که آن افرادی که شما میگویید دست در دست هم می‌روند،
ما دستهایمان از هم جداست!

 

دوم، آنها هنگام راه رفتن و صحبت کردن به هم نگاه می‌کنند،
ما رویمان به طرف دیگریست!

 

سوم آنکه آنها هنگام صحبت کردن و راه رفتن،با هم با احساس حرف می‌زنند،
ما احساسی به هم نداریم!

 

چهارم آنکه آنها با هم بگو بخند میکنند،
میبینید که، ما غمگینیم!

 

پنجم، آنها چسبیده به هم راه می‌روند،
اما یکی از ما جلوتر از دیگری می‌رود!

 

ششم آنکه آنها هنگام با هم بودن کیکی، بستنی اي، چیزی می‌خورند،
ما هیچ نمی‌خوریم!

هفتم، آنها هنگام با هم بودن برترین لباسهایشان را میپوشند،
ما لباس هاي کهنه تنمان هست.. !

 

هشتم، …
ماموران گفتند
خیلی مفید،
بروید،
بروید،..
فقط بروید

 

جدیدترین مطالب سایت