بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

مجموعه : عاشقانه
بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

عاشقی دیوانه می خواهم
تماشاکن مرا

بی پناهم
خانه می خواهم

تماشا کن مرا….
سال ها در انتظارت

دل به دریا بسته ام…
آتشم پروانه

می‌خواهم تماشاکن مرا

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

بهترین متن های عاشقانه و زیبا

 

فقط
چشم هاي‌ تو مانده در یادم
و صدایت در گوشم…
بگو
چگونه دیوانه نباشم
وقتی با هر صدایی
یا هر نگاهی
تنها
تو مجسم می‌شوی روبرویم…!!

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

بهترین متن هاي‌ عاشقانه و زیبا

 

تو نیستی و من
در خودم سرگردانم
غیرقابل نفوذ
برای واژه ها
مصون برای سکوت
شبها را ترک میکنم
بدون هیچ مسیر
بی آنکه بدانم
زندگی را
دوباره از کجا شروع کنم…

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

نوشته های عاشقانه زیبا

 

دنیا آن قدر جذابیت هاي‌ رنگارنگ دارد ؛
که تا آخر عمر هم بدوی …
چیزهای جدیدی هست
که هنوز می تواني حسرتشان را بخوری !
پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستیت را بکش …
بایست و زندگی کن …

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه

 

آنچه سرنوشت
درمن جا گذاشت
باقی مانده هاي‌ دریاست
دلتنگی برای آب
و تو
به وسعتِ یک آه
طولانی تر از خیابان هاي‌ تنهائی
درمن ممتد میشوی…

 

 بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

گاهی سکوت می اموزد…..
بودن همیشه در فریاد نیست..
اسطوره شدن یعنی….
در عین رفتن بمانی….
یعنی باشی یا نباشی….
دوستت داشته باشند…
و دلتنگت شوند…!!

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه جدید

 

من این حالمو دوست دارم
یه شوقی تو چشام پیداست
تو درمن شکل می گیري
همین آغازِ یک رویاست…

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه زیبا

 

جانیمے یاندیردے شوقوون, اے نیگاریم هارداسان

گوزلریم نورے,ایڪے عالمدہ واریم هارداسان

باغریمے قان ایلدے آجے فراقین گل یتیش

اے لبــون وصلے,شراب خوشگواریم هارداسان

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه

 

منده تا واردر نفس سن
قلبیمین سلطانیسن

عشقین اود سالمش بو
قلبه دونیامن زیندانیسن

دونیادا سن اولماسان
حسرتله بیر عمروم گچر

هر گجه چوخ اینتیظارلار
چکمیشم مین ایل گچر

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

 

ڪَاهي نہ آشنا دردت را ميفهمد

نہ حتي صميمي تريڹ دوست

ڪَاهي بايد تنهايي

درد را فهميد

تنهايي،خلوت ڪرد

تنهايي آرام شد

و تنهايي خدا ميداند

چہ ميڪَذرد در دلت..!

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

صنمــا تو هم‌چو شیرے
من اسیــر تو چو آهو

به جهان که دیـد صیدے
که بترسـد از رهایی

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه جدید

 

و زنها تمام دردهایشان را
در آغوش مَرد
دلخواهشان فراموش می‌کنند …!

مردها
این سخت هاي‌ شکننده ؛ گاهی
فهمیدن‌ می خواهند …
فهمیدن !

‏بغلم کن که جهان
کوچک و غمگین نشود …

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه کوتاه و جذاب

 

چقدر تنهاست…….

نویسنده اي که

عاشقانه هایش

دست به دست می چرخد و لایک می خورد…

امابه دست اوکه باید…برسد نمی‌رسد

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه دوستت دارم

 

رسم آدمهای

دنیـــــــــــا شبیه

رســــــــــــم دریاست

وقتی احساس میکنند

غرقشون شدي

پــــس میزننتـ

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه کوتاه برای همسر

 

دولدے قلبیم ؛ دیمرم قلبیوه غمـــــلر دولسون

راضے اولمــاز اورییم گول یوزوے گر سولسون

بیر سوزوم یوخ سنہ ،تنـــها دئیرم اوز اوزومہ

او گوزلیخدا کے عشقیم واریدے ؛ حیف اولسون

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻝ ﺟﺎﯼ ﻫﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ …

کوﯼ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺟﺎﯼﻫﺮﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ…

ﻗﻠﺐ ﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺘﺮاﺳﺖ…

ﻏﯿﺮﻟﯿﻠﯽ ﮐﺲ ﻻﯾﻖ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ نیست…

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه بلند

 

ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨــﯽ
ﻧﺒﻮﺩﻧـﺖ ﻣـﺮﺍ
ﻧﺸﮑﺴــﺖ!!
ﻫﯿﭽﮑـﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻩ ﻫﺎ
ﻫﯿﭽﮑـﺪﺍﻡ..
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺷـﮏ ﻫﺎ
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ،؛
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟــﻪ ﻫﺎ…
ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﺗـــﻮ ﻧﯿﺴـﺖ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺩگـﯽ
ﺧـﻮﺩ ﺷﮑﺴﺘـﻢ!!

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه شاد

 

گاهی فکر میکنم…. بعضی ها همان بعضی ها بمانند بهتر است…

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه غمگین

 

خيلى دردهاى زنان را
ما مردها تاب نمى آوريم…
دردِ انتظار كشيدنشان را
دردِ معلق ماندنشان را
دردِ دوست داشتنهاى يك طرفه شان را
دردِ حسادتهاى شيرينشان را
حتى دردِ آن يك هفته ى لعنتى شان را…
خيلى دردها را بايد زن باشى براى تاب آوردن…

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه زیبا و کوتاه

 

نظری کن
که به جان آمدم از دلتنگی

گذری کن
که خیالی شدم از تنهایی

گفته بودی که بیایم،
چو به جان آیی تو !

من به جان آمدم، اینک
تو چرا می نایی

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه زیبا و احساسی برای مخاطب خاص

 

مـــَن تنـهــــا نیسـتـــم . . .

خـاطــــراتت هســـت . . .

نبــودنــــت هســـــت . . .

دلتنــگیـــت هســــت . . .

فقــــط تــــو نیســـتی

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

حرف هایـے ؛؛

کہ ؛؛
بہ مڹ زدے ؛؛
خیلے ؛؛
بہ دلــــ ـم نشست ؛؛
اما ؛؛
سنــــگیڹ بود ؛؛
سنگــینی اش دلــــ ـم را شکست …

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه غمگین احساسی خاص و متن عاشقانه بلند زیبا

 

کاش بعد از همه ی

دلقک بازیهایم

کسی می آمد

ماسک را از روی

صورتم برمیداشت

و می‌گفت:

حالا از دردهایت بگو

من گوش میکنم

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

اس ام اس و متن عاشقانه

 

آدمها!!!
ساعت شنی نیستند
که سر وتهشان
کنےدوباره
از اول شروع شوند
آدمها!!!!
گاهے تمام میشوند…
مواظب دل آدمها
باشیم…..

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

اس ام اس عاشقانه , متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی و تیکه دار

 

دل من مست دلت بود
توبدفهمیدی

عاشق حرف دلت بود
توبدفهمیدی

دل من اهل وفابود
توبدفهمیدی

خالی ازرنگُ ریابود

توبدفهمیدی

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه دوستت دارم زیبا و احساسی برای مخاطب خاص

 

کــــاش

ڪاش دنیـــا

 مانند ساعت بودو

مڹ وتوعقربہ هاےآن

تا هرساعت یڪ بار

 در آغوش هم

میزیستیم

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

جمله های زیبا و عاشقانه کوتاه و بسیار رمانتیک

 

با نـــــگاهـــــت
عاشـــــقم کردۍ
دلـ۪۪ـؒؔـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـم دیوانه شد!
خنـــده بر لــب
شاعــــرم کردۍ
دلـ۪۪ـؒؔـ۪۪ـ۪۪ـ۪۪ـم دیوانه شد

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

همه ی چیز زود شروع شد…

“عاشقی”
“دلتنگی”
“بی قراری”
رفتن “تو”

اما نمی‌دانم چرا تمام نمی‌شود…

لعنتی “عشق” تو در “من”…

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

جمله های زیبا و عاشقانه کوتاه و بسیار رمانتیک

 

روی آن تابی که باهم رقص و بازی داشتیم
فصل پاییزی ڪه در آن حس نازی داشتیم

رفتی و جای قدم هایت چه میڪوبد مرا
روی تاب عباسی و شب رمز و رازی داشتیم

بعد تو جایت به جز یڪ برگ خشڪیده نشد
ما به مُـهر عاشــقی راز و نیازی داشتیم

چون ڪه گشتم در طنین شب صدای صبح را
یادم امد با همین شب سوز و سازی داشتیم

غربتم را در دلم تمدید ڪردی بعد خود
تا فرامـوشی دل راه درازی داشتیم

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

جملات زیبا و عاشقانه کوتاه و بسیار رمانتیک

 

ماهمیشه خوشبختی
رادردوردستهامیجوییم
اماغافل ازآنکه
خوشبختی..
همان لحظات
زندگی هستندومیگذرند
لحظات زندگیتون
پرازعشق

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه کوتاه , جملات عشقولانه زیبا ، غمگین ،تولد

بچه ڪه بودیم
قضاوت نمیکردیم
همه ی یکسان بودند
بزرگ ڪه شدیم
قضاوتهای درست و
نادرست باعث شد
ڪه اندازه دوست داشتنمون
تغییرڪنه
ڪاش هنوزهمه رو
به اندازه
بچگی دوست داشتیم
ڪـاش

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن های عاشقانه برای عشقم و همسرم

 

دل به دریا زده ام باز ولی عشق مپرس
حاصل اینهمه سر کوفتنم دیگر چیست

تو اگر آفريننده احساس زنی پس دیگر
پرسش از اینهمه دل سوختنم دیگر چیست

ب دَم اینبار هم از دولت عشقت صبحی
ظلمت این دل و رسوا شدنم دیگر چیست

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن های عاشقانه برای عشقم و همسرم

 

زنها هم تا يك جايي تحمل دارند
وقتي ديدي زني
پيام هايش بيشتر شد
خنده هايش طولاني تر شد
لباس هايش خوش رنگتر شد
ناز كردن هايش بي وقت شد
شايد تحملش تمام شده
حرفي نمي زند
تو چيزي بگو …

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه جدید

 

گاهی
شبها آن قدر
به آغوشت
فکر میکنم
که تنم گـُر می‌گیرد!
لطفا بعد از خواندن
این متن
کمی مرا
با آغوشت

در بین بگذار.

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

شمع جانم را بکشت
آن بی‌وفا،

جای دیگر،
روشنایی میکند…!

سعدی

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه جدید

 

بعضی دردها مثل چایی میمونن

با گذشت زمان سرد میشن

ولی تلخیش از بین نمیره

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه جدید

 

می خوانمت
اي تسلیِ تمام تنهایی ها
می نویسمت اي تمنای تمام بی قراری ها
در سرابِ برهوت سینه ام
موج خواهی زد
محو خواهم شد
تو خیس تر ز باران
و من تشنه تر ز کویر….

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

سری جدید متن عاشقانه و جملات عاشقانه کوتاه و زیبا

 

عنت به این فالگیر محله
گفته بود می مانی
غافل از این‌که تو داشتی بار سفر میبستی…
و من هنوز عاشق دورغ هاي‌ فالگیرم
آخر
اینبار می‌گوید بر می‌گردد…

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه کوتاه

 

ناراحتی برای
نداشته ها،یعنی
هدردادن داشته ها
من ایمان دارم
داشته هایم بیشتراز
نداشته هاي‌
زندگیم است
بیشتر به داشته هایمان بنگریم
نگاهتان زیبا

 

بهترین متن های عاشقانه و زیبا | دل نوشته های زیبا و عاشقانه

متن عاشقانه کوتاه

 

دلی بزرگ می خواهد زندگی کردن دراین دنیا..
دلی می‌خواهد تا خیلی چیزها رو نبینی..
خیلی چیزها رو نشنوی..
و از خیلی چیزها بگذری !
وبازهم از زندگی لذت ببری.

 

جدیدترین مطالب سایت