خرید و فروش در اینترنت

جملات غمگین و عاشقانه زیبا

مجموعه : عاشقانه
جملات غمگین و عاشقانه زیبا
راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود !
    تو … هیچ کجا نیستی…
 
جملات غمگین ولی بسیار جالب
 
جملات غمگین و عاشقانه زیبا
    بهار من مرا بگذار و بگذر
    رهایم کن برو دلدار و بگذر
    من عادت می کنم اینجا به غمها
    مرا پر کن از این اجبار و بگذر…
 

جمله های غمگین
 
جملات غمگین و عاشقانه زیبا
 
 آشپزی ام خوب نیست ؛ اشک پشت پا بریزم برایت ؟
تو بگو من چکار کنم
 
 
جملات غمگین و عاشقانه زیبا
جمله های غمگین
 
جملات غمگین و عاشقانه زیبا

    چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
    گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

 
جمله های غمگین
 
جملات غمگین و عاشقانه زیبا
 

    عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده ..
    امــروز بـویــیدَمَش عمــیق ِ عمــیق ِ!
    و با هـر نـفس بـغــضم را سـنگین تر کردم!
    و به یــاد آوردم که دیـگر ، تـنـت سـهم ِ دیگری ست…
    و غمــت سـهم ِ مــن!

 
 
جمله های غمگین
 
جملات غمگین و عاشقانه زیبا
 

    دلم بهانه ای میخواهد برای ادامه زندگی…
    مثل یک بوسه عاشقانه که یادم بیاورد هنوز زنده ام !

 
جملات غمگین و عاشقانه زیبا
جمله های غمگین
 
جملات غمگین و عاشقانه زیبا

  
    کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون ،

به جای اینکه بپرسه “چته ؟ چی شده ؟” ؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن” …
 
 
جمله های غمگین
 
جملات غمگین و عاشقانه زیبا

    حتی دوباره لبخند زدن هم دل میخواهد که من دیگر ندارم !

 
 
جمله های غمگین
 
جملات غمگین و عاشقانه زیبا

    تو را هرگز آرزو نخواهم کرد، هرگــــــــز …
    چون محال میشوی مثل همه آرزوهایم !

 
 
جمله های غمگین
 
جملات غمگین و عاشقانه زیبا
 

    دنیا اونقد کوچیکه که آدمایی رو که ازشون متنفری هر روز میبینی
    ولی اونقدر بزرگه که اونی که دلت می خواد رو هیچوقت نمیبینی …

 
 
برچسب‌ها: