دلنوشته های عاشقانه و رمانتیک به همراه عکس (17)

مجموعه : عاشقانه
دلنوشته های عاشقانه و رمانتیک به همراه عکس (17)

متن های عاشقانه

دلنوشته های عاشقانه و رمانتیک به همراه عکس های اخیر را برای شما جمع آوری کرده ایم که می‌توانید در ادامه ما را دنبال نمایید.

 

 

مي شوم بيـدار

و مي بينم کنارم نيستي

حسرتت سر مي گذارد بي تو بر بالينِ من

حسين منزوي

 

 

سبزه در دست تو و

چشم من اما نگران

که گره را به هواي

چه کسي خواهي زد…

 

 

آغوش وا کن! ابر مرا در بغل بگير!
باراني‌ام شبيه بهاري که پيش روست

مژگان عباسلو

 

 

دلنوشته های عاشقانه و رمانتیک به همراه عکس (17)

متن های عاشقانه به همراه عکس

 

پشت اين پنجره ها

نفس های من هست

هر زمان که دستي

پاک ميکند پنجره ای را،

حجمي از دلتنگي در من

به صدا در مي آيد

بهاره عباسي

 

 

حرفهايم را ميخورم،دلخوري هايم را قورت ميدهم…

نميخوانيش از اين چشم های قرمز و نميخوانيش از دوستت دارم هايي که نميگويم…

حرفهايم را ميخورم،

دلخوري هايم را قورت ميدهم

جواب خوبي پرسيدن هايت ميشود خوبم و مفید نبودنم را نميخواني از لب هايي که بوسه نميزند به گونه ات…

حرفهايم را ميخورم،دلخوري هايم را قورت ميدهم…

جاي رژ قرمزم را کرمِ مات ميگيرد نميپرسي دليل اين تغيير ناگهاني را…

حرفهايم را ميخورم،

دلخوري هايم را قورت ميدهم

من زنِ توضيح دادن نيستم،

زنِ لب به گله باز کردن نيستم

تو چرا مردِ پرسيدن نيستي؟؟

 

دلنوشته های عاشقانه و رمانتیک به همراه عکس (17)

دلنوشته های عاشقانه به همراه عکس

 

روبرويم نشست و گفت…

توانستي فراموشم کني؟

حق به جانب گفتم کاملا!

من مدتهاست ديگر به تو فکر نميکنم!

لبخند زد!

گفتم خب…

روزها اصلا به تو فکر نميکنم!

لبخندش کشدارتر شد

گفتم گاهي شب ها، آن هم ممکن هست!

لبخند کشدار با برق چشمهاي های لعنتي اش همراه شد!

با عصبانيت گفتم…

ميداني چيست ؟

فراموشم شده ای

فقط گاهي در مرگ،خوابت را ميبينم!!

صداي پايت را ميشنوم،

عطر نفس هايت را حس ميکنم و دوباره زنده ميشوم!

کمي نفس ميکشم،ميبينم نيستي،باز…

روز از نو،روزي از نو!

ديدي فراموشت کرده ام!؟

حامد نيازي

 

دلنوشته های عاشقانه و رمانتیک به همراه عکس (17)

زیباترین نوشته های عاشقانه جدید

 

برگرديم به زمان های قديم

به ما تکنولوژي نيامده جانم…

برايت نامه مينوسم!

از مبدأ معلوم،

به مقصدِ نا معلوم…

عزيزِ جانم؛

درود

کلام را کوتاه ميکنم!

ملالي نيست جز دلتنگي های هر شب و

مرورِ تمامِ خاطراتي که ای کاش از ذهنَت پاک نشده باشد!

همين!

دلتنگِ “تو”،

“من”

علي قاضي نظام

 

دلنوشته های عاشقانه و رمانتیک به همراه عکس (17)

زیباترین نوشته های عاشقانه جدید

 

من از آنهايي نبودم که “دوستت دارم” گفتن بلد باشند

از آنهايي که دستهايشان را حلقه کنند دور گردنِ معشوقشان و نگاهشان را بدوزند در چشمهاش و لب بزنند که :” ميميرم برات “

 

من از آنهايي نبودم که عشوه گري و لوندي بلد باشند ، که بدانند کي و چگونه پلک بزنند که به دلِ معشوق زلزله بيفتد ، چطور با لحنِ دلبر حرف بزنند که قلبِ بيچاره اش از جا کنده شود ،

 

من بلد نبودم براي معشوقم معشوق باشم

اما مفید بلد بودم عاشقي کنم

مفید بلد بودم دلواپسِ قدم به قدمش شوم

مفید بلد بودم براي زمستانش رج به رج عشق ببافم و بپيچم دورِ گردنش

 

بلد بودم در سردترين روزهاي زمستان با فنجانِ قهوه‌ی موردعلاقه اش جلويِ محلِ کارش ظاهر شوم و در دل قربان صدقه یِ چهره ی خسته اش بروم

بلد بودم چطور دلش را گرم کنم

وقتي که از سرمايِ آدمها دندانهايش بهم ميخورد ..

 

اما او عاشق نميخواست .. دلگرمي نميخواست ..

دلش يک معشوق لوند ميخواست که وی را تا تهِ دنيا دنبالِ خودش بکشاند و آخر سر دلزده شود و برود سراغِ کسي ديگر ..

فقط .. اين روزها که سرد هست و کسي نيست دلت را گرم کند با دندانهايت که بهم ميخورد چه ميکني ؟

 

فاطمه خرازي

جدیدترین مطالب سایت