عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

عکس عاشقانه روز 

در این سری از عکس های عاشقانه می‌خواهیم جدید ترین جملات و تصویر هاي عاشقانه را به نمایش بگذاریم در ادامه ما را همراهی کنید .

 

هر زنی…

براے لبخند زدن درآینه

باید مردے را داشته باشد ڪه:

با شانه‌ِ انگشت هایش

گرهِ دلتنگےِ موهاےِ بلندِ زن را باز ڪند

و بگوید:

هرجور ڪه باشی،

زیبایی…

برایم کتابی بخوان

کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد

و هر صفحه‌اش ابتدای بهار هست

و هر فصل آن، شاخه‌اي از رسیدن.

کتابی که بوسیدنت را

به باران بدل می کند

و خندیدنت را

به دریای آرام ..

برایم کتابی بخوان با سرانگشت‌هایت…

 

عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

جدیدترین عکس های عاشقانه

عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

 

 

در باغ نگاهم

هرس میکنم

هر نگاهی

جز نگاه تو…..

 

عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

 

 

داشتَم منزل را مُرَتَب می‌ڪردَم

ڪه حِس ڪردَم

بایَد هَمه چیز را دَر این جَهان

رها ڪُنَم

و به تو بِگویَم

ڪه دوستَت دارَم …

 

عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

 

 

عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

عکس های عاشقانه

 

لَب هاےِ مَن مین و…

پیشانیت جِبهه…

چه اِنفجارے رُخ دَهد میانِ این دو…

خُدا عالم هست…

 

عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

 

 

آلوده ام به تـو…

مانندِ چشمـانت به خـواب…

مانندِ هوایِ تهران به ریزگـرد و غبار…

محڪومم به تـو…

مانندِ بیـچاره اے به سرنوشت…

زندانے به حبسِ ابـد…

گرفتارم به تـو…

مثلِ مو هايِ بلندِ زنے در دست هايِ باد…

و تنِ مردے زیرِ فشارِ ڪـار…

دچارم به تـو…

مثلِ مادرت به بیمـارے اش…

تـو به دیـوانگے ات…

بیمـارم به تــو…

مثلِ خـودم به چشم هایت…

خـودم به آغوشت…

بیمـارم به تــو…

مثلِ خــودم به خــودت…

نِمی‌دانَم چه سِرّے دارَد!

اِسمِ ڪوچَڪم هِزار بار هَم گُفته شَوَد

به پاےِ يِڪ بار گُفتَنِ تو نِمی‌ رِسَد…

 

عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

عکس های بروز عاشقانه

عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

 

 

ڪاش لَبهایَت بِرِیل بِدانَند…!

مَن تَمامِ تَنَم را…

“دوستَت دارَم” نِوِشته اَم…

 

عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

 

 

 

جز مردِ شرقی‌ ام

چه ڪَس چنین بی‌ اِبهام

چنین به صِراحَت

چنین بی‌ مَحابا

صدایم خواهد ڪرد؟

چه ڪَسی‌ خواهد گفت

بانو !

فصلِ رویش شقایق نزدیڪ هست

بیا دوباره عاشق باشیم؟

 

عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

 

 

من بے تو شعر خواهم شد،

خواهم چڪید از سر واژه ها،

تو در ڪدامین آغوش

به خواب رفته اے،

ڪہ بے خیالم شده اے…

 

عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

 

 

مثل دارو هاےِ ڪمیاب، نبودت فاجعہ ست
من پر از درد توام ٬ بیمار میدانے ڪہ چیست؟

 

عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

 

 

تصویر های و نوشته های عاشقانه 

 

اگـر قَـرار اَست ڪه بیـاے

تا فـروردیـن تمـام نشـده بیـا

نِمےدانـم خبـر دارے یا نه امـا

اردیبـهشـت پُشـتِ بـامِ بـهـار است

مےترسـم نَیـاے ، بیـُفتَـم رو دلِ خُـرداد

#بَراےِ يِڪ بار

فَقَط بَراےِ يِڪ بار

مَرا دَر اَندوهِ مُبهَمِ یِڪ دُروغ شِناوَر ڪُن

آرام سَر به گوشِ مَن بُگذار

و بِگو #دوستَت_دارَم

 

عکس و متن عاشقانه وِِیژه زوج های جوان (39)

 

دلنوشته عاشقانه

 

مَعشوقه بودن بَلَد نیستم

بَلَد نیستم بِگویم عَزیزم

با همه ی مے خندم

هَمه را مے خندانم

به تو ڪه مے عرف

دست و پایم را گُم مے ڪنم

زَبانم مى میرد

تَمامم مے میرد

فقط قَلبم مے تَپَد

آن هم ڪه حرف زدن بَلد نیست !!

 

منبع :jomlex.com

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت