خرید و فروش در اینترنت

فال روزانه سه شنبه 17 بهمن ماه 96

مجموعه : فال روزانه
فال روزانه سه شنبه 17 بهمن ماه 96

فال روزانه دوشنبه 17 بهمن ماه 96

 

فال روزانه متولدین فروردین ماه

فال روز متولدین فروردین: ممكن است در ذهن تان شما یك پرنده آزاد باشید، اما كارهای روتین و روزمره فرصت كمی‌در اختیار شما قرار میدهد تا مجالی برای خیال بافی داشته باشید. شما آسان میتوانید راه حل رهایی از این موقعیت دشوار و پیچیده را بیابید. ممكن است كمی‌پیچیده باشد؛ به هرحال، نخستین قدم همیشه دشوار است. شما همیشه كارهایتان را استادانه و ماهرانه آغاز می‌كردید، و آشفتگی موقعیت كنونی كه در آن قرار دارید، شما را كمی‌ناامید كرده است. خودرا بابت اینكه نتوانستید امروز از احساسات تان پیروی كنید، سرزنش نكنید. اما حالا كافی است بهترین كاری كه در توان تان است را انجام دهید.

 

فال روزانه متولدین اردیبهشت ماه

فال روز متولدین اردیبهشت: ممكن است امروز احساس كنید كه از جانب كسی چشم می خورید چرا كه سیاره حاكم شما ونوس شما رابا شخصی آشنا می‌كند كه باعث میشود شما عصبی شده و احساس پریشانی كنید. مواجه شدن با افكار و ترس‌هایتان میتواند راه خوبی باشد تا شما دریابید كه چه چیزهایی در شما احساس امنیت و رضایت ایجاد می‌كنند. شاید این كار اكنون كمی‌سخت باشد،‌ اما تغییراتی كه درست در جلوی روی شما درحال ایجاد شدن هستند، باعث میشوند تا شما بتوانید به اهداف بلند مدت خود دست یابید.

 

فال روزانه متولدین خرداد ماه

فال روز متولدین خرداد: ممكن است امروز احساسات شما باعث شوند كه كمی‌از حالت طبیعی خود خارج شوید. دراین حالت شما به سختی میتوانید تشخیص دهید كه باید چه كار بكنید و اصلا چه كاری درست است؟! اما به یكباره شما آماده بیرون آمدن از این حالت شده و میتوانید با آنچه كه باعث شده بود تا شما دچار این حالت شوید، فاصله بگیرید. ولی ناگهان لحظه‌اي بعد درمی‌یابید كه كار كردن برایتان سخت شده و نمیتوانید تا همه ی كارها را بدرستی انجام دهید. باوجود اینكه بنظر می رسد باید برای این موقعیت برای تصمیم گیری‌هایتان از قانون ” همه ی یا هیچ” استفاده كنید، اما شاید بهتر باشد كه كمی‌بیندیشید و نقطه میانی را كه برای تان بهترین نتیجه را دارد اتخاذ كنید.

 

فال روزانه متولدین تیر ماه

فال روز متولدین تیر: امروز بنظر میرسد كمی‌آشفته هستید و نمی توانید از اعمال‌تان ، نتیجه مشخصی انتظار داشته باشید. بهمین خاطر سخت است كه ذهن تان سر و سامان دهید. اگر فكر می‌كنید كه یكی از نزدیكترین دوستان یا همكاران تان مانع كارهای شماست، سعی كنید بجای اینكه عصبی شوید و مثل آسیاب بادی دور خود بچرخید علت را در رفتارها واكنش‌هاي خود جست‌وجو كنید. ظاهراً، موانع بسیار جدی و دشوار بنظر میرسند، حتی اگر شما آنها را در ذهن تان ایجاد كرده باشید و وجود خارجی نداشته باشند. سعی كنید برای تغییر شرایط و محیط اطراف تان اول ذهن تان را تغییر دهید!

 

فال روزانه متولدین مرداد ماه

فال روز متولدین مرداد: زندگی شماسخت تر ازآن است كه دوست دارید، و هنوز راه ساده‌اي به ذهنم نمی رسد تا برای كاهش استرس‌هاي درونی تان بشما پیشنهاد كنم. شما نیازهای اساسی دارید كه مستلزم این است كه روش‌هاي مشخصی را برای زندگی خود اتخاذ كنید،‌ در عین حال قلب تان چیزی بیش از داشته‌هاي كنونی تان می خواهد. این آرزوهای قشنگ را برای داشتن آینده‌اي بهتر از دست ندهید، حتی اگر نمی دانید چگونه به آنها دست یابید. بهترین كار كه می توانید برای داشتن آینده‌اي بهتر انجام دهید این است كه محكم و استوار پای آرزوها و ایده آل‌هایتان بایستید و مطمئن باشید در نهایت به آنها دست مییابید.

 

فال روزانه متولدین شهریورماه

فال روز متولدین شهریور: شما می خواهید در كارتان موفق شوید، اما امروز آن صبر و حوصله‌اي كه باید در انجام كارها داشته باشید را ندارید. اگر حواس پرتی و آشفتگی در كارتان نداشته باشید موفق خواهید شد و حالا كه آنها را در اختیار ندارید، ناامید شده‌اید. متاسفانه، نزدیكان تان بنظر می رسد آن قدر كه باید، به محیط اطراف شان توجهی ندارند. شاید بهتر باشد كه برای خودتان حدو و مرزی تعیین كنید یا اینكه برای اثبات درستی و حقانیت خودتان رابطه‌اي را پایان ببخشید.

 

 

فال روزانه متولدین مهرماه

فال روز متولدین مهر: ممكن است امروز احساس گیجی پریشانی كنید، به خاطراینكه فكرمی‌كنید قدرت خلاقیت شما امروز ناپدید شده است. كارهای تكراری و روتین شما امروز معكوس شده است،‌ و باعث می شوند كه نتوانید براحتی روی دنبال كردن رویاهایتان تمركز كنید. بخاطر اینكه نمی توانید كارهای معجزه بخش انجام دهید خودرا سرزنش نكنید. شما بیش ازآن كه حتی فكرش را هم بكنید لایق با استعداد هستید. اماچیزی كه شما ندارید و محتاج آن هستید ، این است كه باید برای رسیدن به اهدافی كه درنظر دارید صبر و شكیبایی داشته باشید.

 

فال روزانه متولدین آبان ماه

فال روز متولدین آبان: امروز نیاز دارید تكلیف تان رابا خودتان مشخص كنید كه آیا با خودتان روراست باشید یا اینكه وجهه ظاهری و اجتماعی خودرا حفظ كنید. تصمیمات و افكار اخیر شما به آن میزان كه بنظر میرسد مهم نیستند، به خاطر اینكه آنها قسمتی از یك پیشرفت بلند مدت هستند كه ساختار روابط كنونی شما را دوباره تعریف می‌كنند. به یاد داشته باشید كه ونوس جذاب با سیاره حاكم شما پلوتون در اتصال هستند، احساسات شما را تشدید می‌كنند همچنانكه حد و مرز بین دوستی و عشق رمانتیك شما را امتحان می‌كنند

 

فال روزانه متولدین آذر ماه

فال روز متولدین آذر: امروز بنظر می رسد شخصی به طرز غیرقابل تحملی شما را آزرده خاطر می‌كند و بی هیچ دلیل مشخصی با شما مخالفت می‌كند كه این كار باعث بوجودآمدن لحظات سختی برای شما می شود. اما احتمالا ماجرا بیش از چیزهایی است كه چشم شما انها را می بینند. ممكن است دیگران آن ناامیدی و یأسی كه شما از خودتان بابت حل و فصل استرس‌هاي درونی تان دارید بخود شما منعكس كنند. زمانیكه شما می بینید كه وظایفی كه در خانه یا محل كارتان دارید، تلاش می‌كنید تا انجام دهید.

 

فال روزانه متولدین دی ماه

فال روز متولدین دی: ممكن است امروز روز ترقی و پیشرفت شما نباشد، مخصوصا اگر شخصی از نزدیكان تان چیزی از شما بخواهد كه شما قادر نباشید تقاضای وی را انجام دهید. این تقاضاها ممكن است به خاطر وابستگی شخصیتی كه شمادارید یك درگیری شدید ایجاد كند كه هیچ برنده‌اي هم نداشته باشد. بجای اینكه تلاش كنید تا یك موقعیت حل نشدنی را تعمیر كنید، قواعد بازی را عوض كنید. تنها هدف واقعی كه شما نیاز دارید این است كه به سخنانی كه دیگران میگویند خوب گوش كنید. استدلال‌هایتان را برای وقت دیگری نگاه دارید.

 

فال روزانه متولدین بهمن ماه

فال روز متولدین بهمن: اهمیت ندارد كه شما چقدر می خواهید چیزها را سرهم كنید، هم اکنون نیازدارید كه به محدودیت‌هایي كه اخیرا جزیی از زندگی تان شده است آگاهی یابید. اوضاع همیشه اینجور باقی نمیماند، حتی اگر نتوانید مسیر واضحی برای رسیدن به موقعیت ایده آل تان را ببینید. هر چه قدر اكنون شما سخت تر برای رسیدن به اهداف تان تلاش كنید، دیرتر به آن میرسید. ظاهراً، اگر دست از چسبیدن به آینده بكشید، مطمئن باشید كه زودتر به هدف تان نائل میشوید.

 

فال روزانه متولدین ماه اسفند

فال روز متولدین اسفند: امروز بسیار برای‌تان سخت است كه بخواهید درس جدیدی فرا بگیرید، چرا كه شما سركش تر از همیشه هستید. اگر شخصی با پاسخ‌هاي جدیدی ظاهر شود، شما سعی می‌كنید كه اعتبار وی را زیر سئوال ببرید ودر او تعارض ایجاد كنید. شناختن نقش خود در كشمكش اخیر، قدرتی بشما میدهد تا مخالفت كنید، حتی اگر نتوانید آنرا بیان كنید. زمانیكه شما بفهمید كه وادار نیستید تا درگیرهای درونی تان رابه دیگران نسبت دهید، روابط و شرایط تان آسان‌تر اداره می شوند.

 

برچسب‌ها: