فال روز سه شنبه 19 دی ماه 96

مجموعه : فال روزانه
فال روز سه شنبه 19 دی ماه 96

فال روزانه سه شنبه

فال روز سه شنبه 19 دی ماه 96

فال روزانه متولدین فروردین ماه
ناراحتی و ناامیدی شما ناگهان به نقطه اوج خود رسیده و شما انقدر کفری می شوید که نمیتوانید احساسات واقعی خودرا پنهان کنید. متاسفانه نشان دادن خشم و عصبانیت اصلا شما رابه اهدافتان نزدیکتر نمی‌کند، اما شما دلتان نمی‌خواهد که جلوی خشمتان را بگیرید. اگر سعی کنید که احساسات خودرا مخفی کنید، انها از بین نمی‌روند، اما اگر کمی‌درنگ کنید میتوانید با رفتاری مناسب تر و مثبت تر ترسهای خودرا ابراز کنید.

فال روز سه شنبه 19 دی ماه 96

فال روزانه متولدین اردیبهشت ماه
شما میخواهید بدانید که احساساتتان ثابت و بدون تناقض هستند یا نه. چرا که می خواهید فعالیتهایتان بر اساس و پایه واقعیت شکل بگیرند. متاسفانه امروز شما در حالی‌که اطلاعات بیشتری جممع می کنید احساساتتان نیز تغییر می کنند. بجای سرسختی کردن و پافشاری کردن بر روی دیدگاه‌هایتان، درحالیکه روز می‌گذرد واکنشهای شما نسبت به گذشته کمتر قابل پیشبینی هستند. تا موقعی که وادار نشده‌اید هیچ تصمیم بلند مدتی نگیرید؛ جوابی که حالا می‌دهید الزاماًً آخرین جواب شما نخواهد بود!

فال روز سه شنبه 19 دی ماه 96

فال روزانه متولدین خرداد ماه
امروز احساسات شما شبیه باد بهاری شده است که از این سو به آن سو می‌وزد! گرچه برای شما جالب است که با افکارتان از این سو به آن سو پرواز کنید مثل این‌که سوار بر یک کایت هستید، ولی شما هیچوقت نفهمیدید که یک تغییر و تحول ناگهانی باعث می شود روی زمین سقوط کنید! از تنوع و فراوانی امکانات خود لذت ببرید، اما تا موقعی که برای فکر کردن فرصت دارید فقط به یک روش بسنده نکنید.

فال روز سه شنبه 19 دی ماه 96

فال روزانه متولدین تیر ماه
مثل این‌که موضوع یا مورد خیلی بااهمیتی در حال به انتها رسیدن است، بیهوده تلاش نکنید تا برای مدت زمان بیشتری آنرا نگه دارید. هم اکنون دست کشیدن از یک آرزو، یک ایده و یا یک برنامه نشانه شکست خوردن نیست. اما آمادگی شما را برای اجازه دادن به ورود پتانسیل‌هاي جدید به زندگی تان نشان می‌دهد. اگر برای حفظ کردن دیدگاهی که مدت زمان زیادی به دردتان نخورده مبارزه کنید، حتی نمیتوانید فکر خودرا تغییر دهید.

فال روز سه شنبه 19 دی ماه 96

فال روزانه متولدین مرداد ماه
شاید امروز یک نفر کمکش را از شما دریغ کرده و تنهایتان بگذارد، اما ناامیدی واقعا بهترین کار نیست. شاید برای این‌که بتوانید اشتباه و بی دقتی همکلاسی یا همکارتان را مخفی کنید خودتان به تنهایی دست بکار شوید، اما بهتر است بجای این‌که به افراد دیگر اعتراض کرده و آن ها را مقصر بدانید خودتان دست بکار شده و همه ی ی ی ی ی چیز را درست کنید. اما اجازه ندهید تمرکزتان از موضوع اصلی منحرف شود، برای این‌که یکی از بزرگ ترین توانایی‌هاي شما این است که میتوانید بادقت و تمرکز نسبت به حوادثی که در لحظه حال به وقوع پیوسته واکنش نشان دهید.

فال روز سه شنبه 19 دی ماه 96

فال روزانه متولدین شهریور ماه
شما امروز میتوانید در طیف گوناگون و گسترده اي از حقایق غرق شوید، حقایقی که با دیگران مخالف کرده و تناقض دارند.تالاب  شما احساس می کنید که مجبورید حقیقت را از توده انبوهی از اطلاعات بیرون بکشید، اما هروقت که فکر می کنید می‌دانید چه اتفاقی افتاده، همان لحظه می‌فهمید که فکرتان اشتباه بوده است. حتی اگر ناامید شدید تسلیم نشوید. بکار خود ادامه بدهید، فقط فراموش نکنید که برای شناختن واقعیت به زمان زیادی احتیاج دارید.

فال روز سه شنبه 19 دی ماه 96

فال روزانه متولدین مهر ماه
شما با گرفتاریها و مشکلات بیگانه نیستید. روی هم رفته، درجستجوی تعادل و سازگاری بودن برای فرد متولد برج میزان، یعنی ماه مقیاسها و پیمانه‌ها، امری طبیعی است. هم اکنون شما در تلاش هستید که بر روی جزئیات زمان حال تکیه کرده و برای رفتن به مرحله بعدی به غریزه خود تکیه میکنید. اما پیدا کردن یک حد تعادل از آن چه شما حدس می‌زدید مشکل تر است. صبور باشید؛ فردا موفقیت هاي تازه تری به دست می‌آورید.

فال روز سه شنبه 19 دی ماه 96

فال روزانه متولدین آبان ماه
هم اکنون عضو یک گروه شدن، برای کار یا بازی، شاید کار خیلی سهولت نباشد، برای این‌که شما احساس میکنید در جمع انها مثل یک بیگانه هستید. درحقیقت شما فکر می کنید افراد دیگر زیاد از ایده‌هاي شما استقبال نمی‌کنند، اما شما خودتان هم دراین عدم پذیرش نقش دارید. امکان دارد شما زمانی که وظایف خودتان را توضیح می‌داده اید نتوانسته‌اید به آن خوبی از عهده وظایفتان بر بیایید. نباید حالت تدافعی داشته باشید و بجای این‌که منتظر بمانید، نقش و مسئولیتهای خودرا برای خود و دیگران شفاف سازید.

فال روز سه شنبه 19 دی ماه 96

فال روزانه متولدین آذر ماه
امروز امکان دارد شما بیش از اندازه روی ایده اي پافشاری کنید، که این موضوع آنقدرها هم که فکر می‌کردید برایتان خوب نیست. اگر شخصی با اطلاعات کافی بهتان پیشنهاد داد که فرضیه و یا ایده شما زیاد هم خوب نیست، سعی نکنید نقش سخنران و نصیحت کننده را بازی کنید. در عوض سعی کنید که از حرفهایی که خودتان می‌زنید درس بگیرید. اصلاح کردن به مراتب بهتر از دفاع کردن است.

فال روز سه شنبه 19 دی ماه 96

فال روزانه متولدین دی ماه
امروز شما حتماً باید در محل کارتان در برنامه‌ها و خواسته‌هاي خود تغییراتی بدهید، این تغییرات می تواند در زمینه شرایطی باشد که مرز بین موفقیت و شکست شما را تعیین میکنند. گویا یک نفر عمدا و با هدف و برنامه در برنامه ریزی‌هاي شما دخالت می‌کند، اما این دخالت کردن همه ی ی ی ی ی جانبه ودر همه ی ی ی ی ی کارها نیست. فقط نباید فراموش کنید، که مشکلات کوچکی که هم اکنون با آن ها روبه‌رو شده اید بازتاب مشکلات بزرگتری هستند که بعدا پیش رو خواهید داشت.

فال روز سه شنبه 19 دی ماه 96

فال روزانه متولدین بهمن ماه
شما می خواهید دیگران باور داشته باشند که شما همه ی ی ی ی ی چیز را تحت بازرسی خود دارید و کارهای خیلی زیادی از دستتان بر می آید. اما زیاد از خودراضی نشوید، برای این‌که اعتماد به نفس بیش از اندازه نیز میتواند مشکلات خودش رابه همراه داشته باشد. تالاب بهترین کار این است که با دیدی مثبت همراه با واقع بینی به آینده نگاه کنید، اما خودتان را برای برنامه‌هایي که امروز و فردا به وقوع می‌پیوندد نیز آماده کنید.

فال روز سه شنبه 19 دی ماه 96

فال روزانه متولدین اسفند ماه
از انتظارات و توقعات بیش از اندازه اي که دیگران ازتان دارند اجتناب کنید، واکنش و عکس العمل انها نباید برایتان مهم باشد. همین حالا امکان دارد افرادی که بهتان نزدیک می شوند نتوانند بهتان اعتماد کنند، اما شما چون میخواهید به خودتان توجه کنید به رفتار افراد دیگر اعتراض نکنید. امروز اگر می خواهید به درستی کارهایتان را انجام دهید، فقط و فقط به خودتان تکیه کنید و روی پای خود بایستید.

 

جدیدترین مطالب سایت