مجموعه : ضرب المثل
بروزرسانی : 25 اسفند 1395

مجموعه ضرب المثل ها به ترتیب حروف الفبا (و)

مجموعه ضرب المثل ها به ترتیب حروف الفبا (و)

مجموعه ضرب المثل ها به ترتیب حروف الفبا – ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا 

و آن کس که نکو گفت هم او خود نيکوست

وای بباغی كه كلیدش از چوب مو باشه

واي به حال شما كه جوال جوال مي‌بريد
وای به خونی كه یكشب از میونش بگذره
وای به كاری كه نسازد خدا

وای به وقتی كه بگندد نمك
وای به مرگی كه مرده شو هم عزا بگیره
وای به وقتی كه چاروادار راهدار بشه
وای به وقتی كه قاچاقچی گمركچی بشه
وعده سر خرمن دادن

وفاداري مدار از بلبلان چشم که هر دم بر گلي ديگر سرايند

وقتي که با گرگ شام مي خوري سگت را هم پهلويت نگه دار
وقت خوردن، خاله، خواهر زاده را نمیشناسه
وقت مواجب سرهنگه، وقت كار كردن سربازه
وقتی كه جیك جیك مستونت بود یاد زمستونت نبود ؟
وقتی مادر نباشه با زن بابا باید ساخت !
وقتي رشوه از در وارد مي شود، عدالت از در ديگر مي رود

منبع : بیتوته

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت