'گردشگری

آموزش های اخلاقی

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

آموزش های اخلاقی

مجموعه ضرب المثل ها به ترتیب حروف الفبا (و)

مجموعه : ضرب المثل ها
مجموعه ضرب المثل ها به ترتیب حروف الفبا (و)

مجموعه ضرب المثل ها به ترتیب حروف الفبا – ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا 

 

و آن کس که نکو گفت هم او خود نيکوست

وای بباغی كه كلیدش از چوب مو باشه

واي به حال شما كه جوال جوال مي‌بريد
وای به خونی كه یكشب از میونش بگذره
وای به كاری كه نسازد خدا

وای به وقتی كه بگندد نمك
وای به مرگی كه مرده شو هم عزا بگیره
وای به وقتی كه چاروادار راهدار بشه
وای به وقتی كه قاچاقچی گمركچی بشه
وعده سر خرمن دادن

وفاداري مدار از بلبلان چشم که هر دم بر گلي ديگر سرايند

وقتي که با گرگ شام مي خوري سگت را هم پهلويت نگه دار
وقت خوردن، خاله، خواهر زاده را نمیشناسه
وقت مواجب سرهنگه، وقت كار كردن سربازه
وقتی كه جیك جیك مستونت بود یاد زمستونت نبود ؟
وقتی مادر نباشه با زن بابا باید ساخت !
وقتي رشوه از در وارد مي شود، عدالت از در ديگر مي رود

 

منبع : بیتوته


ضرب المثل ها

بیشتر بخوانید
ضرب المثل خلایق هرچه لایق ضرب المثل جالب خلایق هرچه لایقدر ادبیات و فرهنگ خود ضرب المثلهای سنجیده و با معنی زیاد داریم (گرچه بسیار هم ضرب المثلهایی هستند که نه تنها مفید نبوده چه ...

تفریحی و سرگرمی

جدیدترین مطالب سایت

ورود ممنوع برای زنان در این منطقه (عکس)
ورود ممنوع برای زنان در این منطقه (عکس)
مشاهده بیشتر