مجموعه : ضرب المثل
بروزرسانی : 23 اسفند 1396

ضرب المثل های جالب در مورد زنان در نقاط مختلف جهان

ضرب المثل های جالب در مورد زنان در نقاط مختلف جهان

ارزشی که در فرهنگ ایرانی و اسلامی به زنان داده شده هیچ کجای دنیا اینچنین در مورد زن یاد نشده . زنان از دوران هخامنشیان و دوران بعد از اسلام جایگاه ویژه اي در جامعه داشته اند . در آن دوران زنان حتی به درجه فرماندهی ارتش نیز میرسیدند.

جمله اي در اسلام : زن مربی جامعه است .از دامن زن مرد به معراج می‌رود .

زنان سوژه ضرب‌المثل‌هاي‌ متعددی هستند و این مطلب تنها مربوط به افغانستان نیست. نگاهی داریم به چند ضرب المثل درباره زنان از کشور‌هاي‌ مختلف جهان:
 انگلیسی: زن فقط یک چیز را پنهان نگاه می دارد آنهم چیزی است که نمی‌داند.

ضرب المثل های جالب در مورد زنان

ضرب المثل یونانی : شرهای سه گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.

برای مردم مهم نیست که زن بگیرد یا نگیرد، زیرا در هردو صورت پشیمان خواهد شد.

ضرب المثل های جالب در مورد زنان در نقاط مختلف جهان

ضرب المثل گرجی ها : اسلحه زن اشک اوست.

ضرب المثل های جالب در مورد زنان در نقاط مختلف جهان

ضرب المثل ایتالیایی : اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نیست.

زناشویی را ستایش کن اما زن نگیر

ضرب المثل های جالب در مورد زنان در نقاط مختلف جهان

ضرب المثل هلندی : وقتی زن خوب در خانه باشد، خوشی از در و دیوار می ریزد…


حتماً بخوانید:  52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان


ضرب المثل استونی : از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر.

ضرب المثل های جالب در مورد زنان در نقاط مختلف جهان

ضرب المثل فرانسوی : انچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.

انتخاب زن و تربوز مشکل است.

بدون زن، مرد موجودی خشن و نخراشیده بود.

ضرب المثل های جالب در مورد زنان در نقاط مختلف جهان

ضرب المثل آلمانی : کاری راکه شیطان از عهده بر نیاید زن انجام میدهد.
 
وقتی زنی می میرد یک فقته از دنیا کم میشود.

کسیکه زن ثروتمند بگیرد آزادی خودرا فروخته است.

آنکه را خدا زن داد، صبر همه ی داده.

گریه زن، دزدانه خندیدن است.

گروه ضرب المثل هاي‌ ایرانی و خارجی تالاب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت