مجموعه : ضرب المثل
بروزرسانی : 7 بهمن 1396

ضرب المثل های معروف انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل های معروف انگلیسی با ترجمه فارسی

ضرب المثل جالب انگلیسی با ترجمه

 ضرب المثل انگلیسی با ترجمه پارسی را بخوانید.

First catch your hare, then cook him

مرغی که در هواست نباید به سیخ کشید

You can not serve God and mammon

هم خدا خواهی و هم دنیای دون

** ضرب المثل هاي مشهور انگلیسی **

Spare the rod and spoil the child

کسیکه بچه خودرا نزند روزی به سینه خود خواهد زد

Curses come home to roost

تف سر بالا به صاحبش برمیگردد

two people can do – better than one can alone

دو تا فکر بهتر از یک فکره

** ضرب المثل هاي مشهور انگلیسی **

 take a chance while it is available

 شانس یک‌بار در خونه آدم رو می زنه

Action speaks louder than words

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

** ضرب المثل هاي مشهور انگلیسی **

A great ship must have deep water

هر که بامش بیش برفش بیشتر

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink

هیچ کاری با زور درست نمیشود؛ زور همیشه کارساز نیست.

You saw nothing, you heard nothing

شتر دیدی ندیدی.

** ضرب المثل هاي مشهور انگلیسی **

You  may know by a handful the whole sack

مشت نمونه خروار است.

  

There is honour among thieves

سگ سگ را نمی‌خورد

** ضرب المثل هاي مشهور انگلیسی **

To dance to a person’s tune

به ساز کسی رقصیدن

Like water off a duck’s back

چون گردکان بر گنبد

** ضرب المثل هاي مشهور انگلیسی **

You buy land, you buy stones, you buy meat, you buy bones

گنج بی مار و گل بی خار نیست.

منبع : بخش سرگرمی تالاب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت