ضرب المثل های جالب با حرف ت

مجموعه : ضرب المثل
ضرب المثل های جالب با حرف ت

ضرب المثل های جالب با حرف ت

ضرب المثل های جالب با حرف ت

• تا تنور گرم است بچسبان : تا اسباب و وسایل هست ، برای رسیدن به مقصود بکوش ، فرصت را غنیمت شمار

 

• تا گوساله گاو شود ، دل صاحبش آب شود : رسیدن به مقصود ، با سختی و مرارت توأم است

 

• تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیز ها : بیشتر اوقات مشهورات بر حقیقت مبتنی است

 

ضرب المثل های جالب با حرف ت

ضرب المثل های جالب با حرف ت

 

• تب تند زود عرقش می آید : دوستی های بی حد و اندازه ، غالبا به سردی یا دشمنی مبدل می شود

 

• ترحم بر پلنگ تیز دندان ، ستم کاری بود بر گوسفندان : رحم آوردن بر بدان ، ستم است بر نیکان

 

• تعارف آمد و نیامد داره : با این که گمان می بردید احسان شما را نمی پذیرد ، بر خلاف پذیرفت

 

ضرب المثل های جالب با حرف ت

ضرب المثل های جالب با حرف ت

 

• تعارف شاه عبد العظیمی است : به زبان می گوید اما از دل راضی نیست ( منظور همون تارف اصفهانیه )

 

• تو را به گور من نمی گذارند : به خاطر گناه من ، تو را عذاب نمی کنند

 

• توی دعوا حلوا پخش نمی کنند : ستیزه و دعوا غالبا با زد و خورد و سخنان درشت توأم است

 

ضرب المثل های جالب با حرف ت

ضرب المثل های جالب با حرف ت

 

• توی دهن شیر می رود : بسیار شجاع و نترس است

 

• تیر از کمان رفت : وقت تدارک کار گذشت

 

• تیری به تاریکی انداختن : به گمان و حدس نتیجه و سود ، کاری کردن

 

• تیشه بر ریشه خود زدن : خود را در معرض خطر نابودی قرار دادن

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت