60 ضرب المثل درباره ی ازدواج در فرهنگ‌ ها‌ی مختلف

مجموعه : ضرب المثل ها
60 ضرب المثل درباره ی ازدواج در فرهنگ‌ ها‌ی مختلف
60 ضرب المثل درباره ی ازدواج در فرهنگ‌ ها‌ی مختلف
 
ضرب المثل های جالب و خواندنی از سرتاسر کشورهای مختلف جهان را در مجله تالاب بخوانید.
 
مجله تالاب : ازدواج در فرهنگ‌ها‌ی مختلف ستوده شده است و اندیشمندان زیادی درباره آن نکات گوهرباری ذکر کرده اند. این ۶۰ نکته جالب و مهم درباره ازدواج را حتما بخوانید.
١-هنگام ازدواج بیشتر با گوش‌ها‌یت مشورت کن تا با چشم‌ها‌یت. (‌ضرب المثل آلمانی)
٢ – مردی که به خاطر ” پول ” زن می‌گیرد، به نوکری می‌رود. (‌ضرب المثل فرانسوی)‌
۳- لیاقت داماد،‌ به قدرت بازوی اوست.‌ (‌ضرب المثل چینی)‌
 
۴- زنی سعادتمند است که مطیع “ شوهر” باشد. (‌ضرب المثل یونانی)‌
۵- زن عاقل با داماد ” بی پول ” خوب می‌سازد. (‌ضرب المثل انگلیسی)‌
 
۶- زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است. (‌ضرب المثل انگلیسی)‌
٧- زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه ی خرابه هم زندگی می‌کنند. (‌ضرب المثل آلمانی)‌
٨ – داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت.‌ (‌ضرب المثل لهستانی)‌
٩- دختر عاقل،‌ جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می‌دهد. (‌ضرب المثل ایتالیایی)
 
١٠ -داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای.‌(‌ضرب المثل فرانسوی)‌
١١- دو نوع زن وجود دارد؛ با یکی ثروتمند می‌شوی و با دیگری فقیر. (‌ضرب المثل ایتالیایی)‌
١٢- در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق کن.‌ (‌ضرب المثل آذربایجانی)‌
١٣- برا ی یافتن زن می‌ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی.‌ (‌ضرب المثل چینی)‌
١۴- تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن.‌ (‌ضرب المثل چینی)‌
١۵- اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شکمش را در دست بگیر. (‌ضرب المثل اسپانیایی)
١۶- اگر زنی خواست که تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج کن اما پولت را از او دور نگه دار.‌ (‌ضرب المثل ترکی)‌
 
١٧- ازدواج مقدس ترین قراردادها محسوب می‌شود. (ماری آمپر)
١٨- ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی خوب می‌شود و گاهی هم بسیار بد. (‌ضرب المثل اسپانیایی)‌
١٩- ازدواج،‌ زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است.‌ (‌ضرب المثل فرانسوی)‌
٢٠- ازدواج کردن وازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است.‌ (‌سقراط)‌
٢١- ازدواج مثل اجرای یک نقشه جنگی است که اگر در آن فقط یک اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیر ممکن خواهد بود. (‌بورنز)‌
 
٢٢- ازدواجی که به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین می‌رود. (‌رولاند)‌
٢٣- ازدواج همیشه به عشق پایان داده است.‌ (‌ناپلئون)‌
٢۴- اگر کسی در انتخاب همسرش دقت نکند، دو نفر را بدبخت کرده است.‌ (‌محمد حجازی)
٢۵- انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست،‌ ولی می‌توانیم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب کنیم.‌ (‌خانم پرل باک)‌
 
٢۶- با زنی ازدواج کنید که اگر ” مرد ” بود،‌ بهترین دوست شما می‌شد.‌ (‌بردون)
٢٧- با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید و فصل‌ها‌ی خسته کننده او را اصلاً نخوانید.‌ (‌سونی اسمارت)
٢٨- برای یک زندگی سعادتمندانه،‌ مرد باید ” کر ” باشد و زن ” لال “.‌ (‌سروانتس)‌
٢٩- ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ “ شجاعت ” می‌خواهد. (‌کریستین)‌
 
٣٠- تا یک سال بعد از ازدواج،‌ مرد و زن زشتی‌ها‌ی یکدیگر را نمی‌بینند. (‌اسمایلز)‌
٣١- پیش از ازدواج چشم‌ها‌یتان را باز کنید و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذارید. (‌فرانکلین)‌
٣٢- خانه بدون زن،‌ گورستان است.‌ (‌بالزاک)‌
٣٣- تنها علاج عشق،‌ ازدواج است.‌ (‌آرت بوخوالد)
٣۴- ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند،‌ اگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” می‌شوند و اگر ” بد ” شد هر دو می‌میرند. (‌سعید نفیسی)‌
٣۵- ازدواج عبارتست از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی،‌ سه سال جنگ و سی سال تحمل! (‌تن)‌
٣۶- شوهر ” مغز” خانه است و زن ” قلب ” آن.‌ (‌سیریوس)
 
٣٧- عشق،‌ سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق.‌ (‌بالزاک)‌
٣٨- قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم،‌ اما حالا شش فرزند دارم و دارای هیچ نظریه ای نیستم.‌ (‌لرد لوچستر)
٣٩- مردانی که می‌کوشند زن‌ها‌ را درک کنند،‌ فقط موفق می‌شوند با آنها ازدواج کنند. (‌بن بیکر)
۴٠- با ازدواج،‌ مرد روی گذشته اش خط می‌کشد و زن روی آینده اش.‌ (‌سینکالویس)
۴١- خوشحالی‌ها‌ی واقعی بعد از ازدواج به دست می‌آید.‌ (‌پاستور)‌
 
۴٢- ازدواج کنید، به هر وسیله ای که می‌توانید. زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یک همسر بد شوید فیلسوف بزرگی می‌شوید. (‌سقراط)
۴٣- قبل از رفتن به جنگ یکی دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعا کن.‌ (‌یکی از دانشمندان لهستانی)
۴۴- مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد. (‌کارول بیکر)
 
۴۵- من تنها با مردی ازدواج می‌کنم که عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم، برای او عزیزتر باشم.‌ (‌آگاتا کریستی)
۴۶- هر چه متأهلان بیشتر شوند،‌ جنایت‌ها‌ کمتر خواهد شد. (‌ولتر)
۴٧- هیچ چیز غرور مرد را به اندازه ی شادی همسرش بالا نمی‌برد، چون همیشه آن را مربوط به خودش می‌داند.‌ (‌جانسون)‌
 
۴٨- زن ترجیح می‌دهد با مردی ازدواج کند که زندگی خوبی نداشته باشد،‌ اما نمی‌تواند مردی را که شنونده خوبی نیست،‌ تحمل کند. (‌کینهابارد)
۴٩- اصل و نسب مرد وقتی مشخص می‌شود که آنها بر سر مسائل کوچک با هم مشکل پیدا می‌کنند. (‌شاو)
۵٠- وقتی برای عروسی ات خیلی هزینه کنی،‌ مهمان‌ها‌یت را یک شب خوشحال می‌کنی و خودت را عمری ناراحت ! (‌روزنامه نگار ایرلندی)‌
 
۵١ – هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی‌کند. (‌ضرب المثل اسکاتلندی)
۵٢ – با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن.‌ (‌ضرب المثل آلمانی)‌
۵٣ – تا ازدواج نکرده ای نمی‌توانی درباره ی آن اظهار نظر کنی.‌ (‌شارل بودلر)‌
۵۴ – دوام ازدواج یک قسمت روی محبت است و نُه قسمتش روی گذشت از خطا.‌ (‌ضرب المثل اسکاتلندی)‌
۵۵ – ازدواج پدیده ای است برای تکامل مرد. (‌مثل سانسکریت)‌
 
۵۶ – زناشویی غصه‌ها‌ی خیالی و موهوم را به غصه نقد و موجود تبدیل می‌کند.‌ (ضرب المثل آلمانی)‌
۵٧ – ازدواج قرارداد دو نفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد. (‌مارک تواین)‌
۵٨ – ازدواج مجموعه ای ازمزه‌ها‌ست هم تلخی و شوری دارد. هم تندی و ترشی و شیرینی و بی مزگی.‌ (ولتر)‌
۵٩ – تا ازدواج نکرده ای نمی‌توانی درباره آن اظهار نظر کنی. (‌شارل بودلر)‌
۶۰- وقتی زن خوب در خانه باشد، خوشی از در و دیوار می‌ریزد. (ضرب المثل هلندی)
 
 
جدیدترین مطالب سایت