تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب شدن یخ در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب شدن یخ در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب شدن یخ در خواب

 
تعبیر خواب جالب آب شدن یخ
 

تعبير خواب آب شدن یخ به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید تکه اي یخ آب می‌شود ، نشانه آن است که امری باعث نگرانی شما می‌شود،اما بزودی سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طولانی یخها آب میشود، نشانه آن است که در شرایطی مساعد زندگی خواهید کرد.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت