تعبير خواب آتشفشان به روايت آنلی بیتون

مجموعه : تعبیر خواب
تعبير خواب آتشفشان به روايت آنلی بیتون

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آتشفشان در خواب

 

 تعبیر خواب آتشفشان

 

تعبير خواب آتشفشان به روايت آنلی بیتون

 

دیدن آتشفشان در خواب، نشانه‌آن است که با کسانی مخالفت می‌کنید که شهرت شما را بعنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد، زیر سؤال میبرند.

دیدن آتشفشان در خواب، نشانه‏ى مخالفت دوستان و آشنایان با شهرت شما مى‏ باشد.

 

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:

8- اگر در خواب دیدید از آتشفشانی فعال به جای گدازه آب بیرون می آمد تعبیرش این است که شما فرد بسیار آرام و مهربانی هستید و در بدترین شرایط سعی می کنید به اعصاب خود مسلط باشید. این خواب 9- نشانه این است که شما نمی خواهید برخی مطالب و رازهای دیگران را افشا کنید.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت