تعبیر خواب بزرگان از کلمه آتشکده | تعبير خواب آتشکده

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آتشکده | تعبير خواب آتشکده

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آتشکده در خواب

 
تعبیر خواب آتشکده

تعبير خواب آتشکده به روايت ابن سیرین

 آتشكده در خواب، جايگاه مكرره بود.

 

تعبیر خواب آتشکده به روایت ابراهيم كرماني

 آتشكده جايگاه مردم احمق و خالي بود. اگر بيند كه در آتشكده رفت و از آنجا چيزي به وي رسيد، دليل كند كه آن مقدار مذلت و خواري به وي رسد، ليكن از بدي برهد و سرانجام پشيماني خورد.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت