جستجو در تالاب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آتش زنه در خواب | تعبير خواب آتش زدن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آتش زنه در خواب | تعبير خواب آتش زدن

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آتش زنه در خواب | تعبير خواب آتش زدن

 
تعبير خواب آتش زدن
تعبير خواب آتش زنه به روايت محمد بن سیرین
 
تعبیر سنگ آتش زنه در خواب این است که بدلیل بر خورد دو سنگ وجود دو شریک را دلالت کند که یکی قوی و دلیر و دیگری سخت دل است ، توضیح دراین باره چنین آمده است که هردو شریک مردم رابه سر افرازی و شرف و کارهای مهم میخوانند.
 
 
تعبیر خواب آتش زنه به روایت امام جعفر صادق «ع»
 
 اگر ببیند که نتوانست از آتش زنه آتش بیرون آورد، دلیل آن باشد که در پی کسب مال می‌رود اما موفق نمیشود.
 
 
تعبیر خواب آتش زنه به روایت ابراهیم کرمانی
 اگر بیرون آمدن آتش را از آتش زنه ببیند، دلالت دارد بر انکه اگر عالم است مردم از علمش بهره مند خواهند شد و اگر تاجر است به مردم احسان و نیکی کند و اگر فقیر است مردم را از حسن خلق و رفتار پسندیده اش منفعت باشد.

 

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپی دیدنی از مهربانی و بخشش یک کلاغ
کلیپی دیدنی از مهربانی و بخشش یک کلاغ