تعبیر خواب دیدن آخور در خواب ، تعبير خواب آخور به روايت آنلی بیتون

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دیدن آخور در خواب ، تعبير خواب آخور به روايت آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن آخور در خواب

 
 تعبیر خواب آخور
تعبير خواب آخور به روايت لیلا برایت
 
اگر در خواب آخور دیدى، بدین معنى است که کوشش و سعى شما براى پیش بردن کارها بی ‏نتیجه خواهد ماند.
 
 
 تعبير خواب آخور به روايت آنلی بیتون
 
 دیدن آخور در خواب، علامت آن است که نتایج کارها شما را نگران و مشوش خواهد ساخت.

 

جدیدترین مطالب سایت