تعبیر خواب آدم و حوا به نقل از آنلی بیتون | تعبیر خواب آدم و حوا

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آدم و حوا به نقل از آنلی بیتون | تعبیر خواب آدم و حوا

تعبیر خواب جامع آدم و حوا به نقل از افراد مختلف

 
تعبیر خواب آدم و حوا
 
تعبير خواب آدم و حوا به روايت آنلی بیتون
 
1ـ دیدن آدم و حوا در خواب، نشانه آن است كه واقعه اي برایتان رخ خواهد داد و شما را برای رسیدن بر موفقیت نا امید خواهد ساخت.
2ـ دیدن آب و حوا در بهشت، در حالی كه آدم پوششی از همان برگ درخت انجیر دارد و حوا لخت است و ماری رنگارنگ كه گرد كمر و شكم او پیچیده تنها پوشش اوست، نشانه آن است كه خیانت و بی وفایی، هردو دست به دست هم می دهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند.
3ـ اگر خواب ببینید حوا با مار گفت‌وگو می كند، نشانه آن است كه زنانی فریبكار با مكر خود به ثروت و شهرت شما زیان می رسانند.
 
 

تعبیر دیده شدن آدم و حوا توسط دختر و پسر در خواب

در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:

یک زن خواب آدم را ببیند: او بچه دار خواهد شد

یک مرد خواب حوا را ببیند: او یک مهمانی فامیلی برگذار می کند

یک دختر جوان خواب آدم را ببیند: او در عشق خوشبخت خواهد شد.

یک پسر جوان خواب حوا را ببیند: شغل جدیدی پیدا می کند.

خواب ببینید که حوا هستید: پول و خوشبختی.

 

 
تعبير خواب آدم و حوا به روايت لیلا برایت
 
دیدن آدم و حوا در خواب، بدین معنى است که اتفاقات و پیامدهاى نا امید کننده اى در زندگى شما رخ مى دهد.
اگر ببینید حوا با مار صحبت مى کند، نشانه آن است که زنان فریبکار با مکر خود بشما آسیب مى رسانند.

 

تعبیر خواب آدم و حوا در بهشت

دیدن آدم و حوا در بهشت، در حالی‌که آدم پوششی از همان برگ درخت انجیر دارد و حوا برهنه است و ماری رنگارنگ که گرد کمر و شکم او پیچیده تنها پوشش اوست، نشانه آن است که خیانت و بی وفایی، هردو دست به دست هم میدهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند.

 

اگر خواب ببینید حوا با مار گفت‌وگو میکند، نشانه آن است که زنانی فریبکار با مکر خود به ثروت و شهرت شما زیان می رسانند.

 


حتما بخوانید:   تعبیر خواب دیدن نوزاد یا کودک


 

تعبیر خواب حوا

خالد بن علی بن محد العنبری: دیدن حوا مادر تمام انسان‌ها، در خواب، خیر و برکت و دستیابی به سود و منفعت است. ممکن است دیدن آدم و حوا در خواب، نقل مکان بیننده‌ي خواب از مکانی پاکیزه و شریف به مکانی نامناسب باشد یا دچار گناه گردد.

 

آنلی بیتون می گوید: دیدن آدم و حوا در خواب، نشانه آن است که واقعه اي برایتان رخ خواهد داد و شما را برای رسیدن بر موفقیت ناامید خواهد ساخت.

 

دیدن آدم و حوا در خواب

برايت مى‌گويد: ديدن آدم و حوا در خواب، بدين معنى است كه اتفاقات و پيامدهاى نااميدكننده‌اى در زندگى شما رخ مى‌دهد. اگر ببينيد حوا با مار صحبت مى‌كند، نشانه‌ى آن است كه زنان فريبكار با مكر خود بشما صدمه مى‌رسانند.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب آدم و حوا نشانه خوشبختی است.

 

 

تعبیر خواب صحبت با آدم و حوا در خواب

کتاب سرزمین رویاها می گوید:

شما با آدم حرف می زنید: خواسته‌هاي‌ شما برآورده میشود.

با حوا حرف می زنید: نا کامی در عشق و احساسات

 

مجله اینترنتی تالاب

جدیدترین مطالب سایت