تعبیر خواب آرایشگر | تعبير خواب آرایشگر به روايت آنلی بیتون

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آرایشگر | تعبير خواب آرایشگر به روايت آنلی بیتون

تعبیر خواب آرایشگر

تعبیر خواب هاي‌ جالب و کامل و متفاوت از خواب دیدن آرایشگر در خواب…

 

تعبير خواب کامل آرایشگر به روايت آنلی بیتون

* اگر زنى در خواب آرایشگرى را مشاهده کند، دلیل بر آن است که از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت.

* اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند ، اما او با احتیاط از دام آن ها می گریزد.

* اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند، علامت آن است که با هر وسیله اي سعی می کند نظر مردم رابه خواسته هاي‌ خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت.

تعبیر خواب آرایشگر | تعبير خواب آرایشگر به روايت آنلی بیتون

تعبير خواب آرایشگر به روايت لیلا برایت

* اگر در خوابتان آرایشگر ببینید، نشانگر این است که شما تغییرات جزئى و کوچکى در زندگى خود خواهید داشت، خصوصا در مورد خانمها.

 


حتماً بخوانید:  تعبیر خواب


 

خود را به صورت آرایشگر دیدن

کتاب سرزمین رویاها: شما آرایشگر هستید یعنی موفقیت بزرگی نصیبتان می شود.
اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست میکند، علامت آن است که با هر وسیله اي سعی میکند نظر مردم رابه خواسته‌هاي‌ خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت.
 

کوتاه کردن و اصلاح توسط آرایشگر

در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:

موهایتان را بوسیله آرایشگر کوتاه می کنید: در معامله اي سودهای بزرگ نصیبتان می شود.

آرایشگر ریشتان را می‌تراشد: ضرر مالی.

 

تعبیر خواب , خواب دیدن , تعبير خواب ابن سيرين , تعبير خواب امام جعفر صادق , تعبير خواب دانيال , تعبير خواب منوچهر مطيعي تهراني ,تعبير خواب ابراهيم كرماني

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت