جستجو در تالاب

تعبیر خواب آزار و اذیت | تعبیر خواب آزار رساندن و دیدن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آزار و اذیت | تعبیر خواب آزار رساندن و دیدن

 تعبیر خواب اذيت و اذیت

بهترین و جامع ترین تعبیر خواب را در سایت تالاب بخوانید: اذیت کردن یا اذيت دادن دیگران از جمله خواب‌هاي‌ متداولی که بسیار دیده میشوند. بنا به گفته تعبیرگران غربی اگر کسی در خواب شروع به اذیت و اذيت شما کند نشانه آن است که خصومتی درخانواده و یا خیانتی در حال رخ دادن است.

 

تعبير خواب آزار و اذیت به روايت آنلی بیتون

* – اگر در خواب كسی را اذيت دهید، نشانه آن است كه دست به كاری ناپسند خواهید زد.
* – اگر خواب ببینید كسی شما را اذيت میدهد، علامت آن است كه دشمنان شما را شكست خواهند داد.

 

کتاب سرزمین رویاها می گوید:

 

تعبير خواب آزار و اذیت درکتاب سرزمین رویاها

 

خودتان را اذيت میدهید: عشق خودرا بواسطه افکار پیچیده و مضطربتان از بین می‌برید .
شمارا اذيت می دهند: – خصومت درخانواده – خیانت
دیگران را اذيت می دهند: شادی
حیوانات را اذيت می دهند: ضرر بزرگ مالی
بستگانتان شما را اذيت می دهند: ناکامی عشقی

 


حتماً بخوانید:  تعبیر خواب


 

تعبیر خواب آزار بچه

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 

بچه‌ها شما را اذيت میدهند: شادی

دیگران بچه‌ها را اذيت می دهند: خطر بزرگ

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 

دوستان شما را اذيت می دهند: دشمنان شما را شدیدا اذيت خواهند داد.
یک سگ شما را اذيت میدهد: درآمد خوبی خواهید داشت.
شما یک سگ را اذيت میدهید: با دشمنان تان مشاجره و نزاع در پیش دارید.

 

آنلی بیتون می گوید:
اگر در خواب کسی را اذيت دهید، نشانه آن است که دست به کاری ناپسند خواهید زد.
 
 


 

گروه سرگرمی تالاب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ دیدنی از حرکت نمایشی خودرو سمند سورن و شانس راننده !
کلیپ دیدنی از حرکت نمایشی خودرو سمند سورن و شانس راننده !