تعبیر خواب آمریکا | تعبیر خواب قاره آمریکا | سفر به آمریکا

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آمریکا | تعبیر خواب قاره آمریکا | سفر به آمریکا

 تعبیر خواب آمریکا

تعبیر خواب سفر به کشور آمریکا یا در خواب دیدن کشور آمریکا تعبیرش چیست ؟
 

تعبير خواب آمریکا درکتاب سرزمین رویاها

 
خواب سرزمین امریکا:
افراد بسیاری بدخواه شما هستند.
شما امریکایی هستید:
در دوران پیری خوشبخت خواهید بود.
امریکا را روی نقشه می‌بینید:
شادی بزرگ
شما در امریکا هستید:
بواسطه سعی و کوشش بسیار خوشبخت خواهید بود.
به تنهایی سفری به امریکا میکنید:
 
به زودی ازدواج خواهید کرد.
با دیگران به امریکا سفر میکنید:
 
ثروت و خوشبختی.
از امریکا به خارج سفر می‌کنید:
 
ماجراها از شما دور می‌شود.
شما را از امریکا بیرون می‌کنند:
 
کارهایتان را از روی بی فکری انجام می‌دهید.
 
شما رابه امریکا تبعید میکنند:
 
شما رابه ناحق متهم می‌کنند.
 
 

مجله تالاب : کشور آمریکا یکی از قاره هاي‌ کره زمین می‌باشد. این قاره به سه بخش آمریکای شمالی ،آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی تقسیم شده است. که ما می خواهیم شما رابا تعبیر خواب ایالات امریکا و آمریکای شمالی آشنا کنیم.

 

دیدن قاره کشور آمریکا در خواب تعبیر هاي‌ مختلفی دارد باید دید بیننده خواب ایالات امریکا رابا چه شرایطی دیده است. ممکن است کسی به ایالات امریکا سفر کند یا کشور آمریکا را روی نقشه ببیند، با ما همراه باشید تا به تعبیر هاي‌ انها بپردازیم.

تعبیر خواب آمریکا | تعبیر خواب قاره آمریکا | سفر به آمریکا

تعبیر خواب آمریکا

در سر زمین رویاها آمده:

خواب سرزمین کشور آمریکا : افراد بسیاری بدخواه شما هستند.

شما آمریکایی هستید : در دوران پیری خوشبخت خواهید بود .

ایالات امریکا را روی نقشه میبینید : شادی بزرگ

شما در ایالات امریکا هستید : بواسطه سعی و کوشش بسیار خوشبخت خواهید بود .

به تنهایی سفری به کشور آمریکا می‌کنید : به زودی ازدواج خواهید کرد.

با دیگران به ایالات امریکا سفر می‌کنید : ثروت و خوشبختی

از کشور آمریکا به خارج سفر می‌کنید : ماجراها از شما دور می شود .

شما را از کشور آمریکا بیرون میکنند :کارهایتان را از روی بی فکری انجام می‌دهید .

شما رابه ایالات امریکا تبعید میکنند : شما رابه ناحق متهم میکنند .

 

تعبیر خواب آمریکای شمالی

در سر زمین رویاها آمده:

شما خودرا درآمریکای شمالی می‌بینید : دریک فاجعه گرفتار خواهید شد.

شما به آمریکای شمالی می روید : نتیجه هاي‌ ناچیز درکارها

آمریکای شمالی را ترک میکنید : در موقعیت اجتماعی شما حوادثی ر

 

جدیدترین مطالب سایت
دستفروش رشتی هم اینجوری شهر رو زیبا میکنه (فیلم)
دستفروش رشتی هم اینجوری شهر رو زیبا میکنه (فیلم)