جستجو در تالاب

تعبیر خواب اتاق | تعبیر خواب اتاق خواب | تعبیر خواب سالن پذیرایی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب اتاق | تعبیر خواب اتاق خواب | تعبیر خواب سالن پذیرایی

تعبیر خواب اتاق و اتاق خواب و سالن پذیرایی چیست ؟

 

در آخر انواع تعبیر خواب های دیگر را نیز بخوانید.

 

– تعبیر خواب اتاق

تعبير خواب اتاق به روايت منوچهر مطيعي تهراني

 

اتاق به نوشته نفايس الفنون تجسمي است از دنيا و محيط زيست. اگر اتاقي که در خواب خود مي بينيد و به ان وارد مي شويد بزرگ و باشکوه باشد براي بيننده خواب توانگري و فرح و انبساط پيش مي آيد و اگر محقر و کوچک و فقيرانه باشد دنيا بر او تنگ مي شود .

 

اتاق تنگ و تاريک و غور، تجسمي است از تنگي خلق و ناتواني اخلاقي. اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف ان ساطع باشد آينده ای روشن است براي بيننده خواب. اتاقي که درهاي فراوان دارد فراخي روزي است و گشادگي امور.

 


 
تعبیر خواب اتاق | تعبیر خواب اتاق خواب | تعبیر خواب سالن پذیرایی

– تعبیر خواب اتاق خواب

– تعبیر خواب اتاق خواب به روایت لیلا برایت

لیلا برایت درباره تعبیر اتاق خواب می‌گوید:
اتاق خواب در هرحال به معنى روابط جنسى و زناشویى است.
اگر در خواب خودرا در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید، بدین معنا است که دچار یأس و ناامیدى خواهید شد.
و اگر در خواب خودرا در اتاق خوابى ناآشنا دیدید، علامت ان است که با فردى آشنا مى‏شوید که روابط دوستانه‏اى با او پیدا می‌کنید.

 

– تعبیر خواب اتاق خواب به روایت هانس کورت

هانس کورت در مورد تعبیر اتاق خواب میگوید:
اگر دخترى خواب اتاق خوابى تمیز و زیبا را ببیند، به معناى ان است که مردى ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج مى‏ دهد.
مشاهده‏ اتاق خواب زیبا در خواب، علامت ان است که ثروتى غیرمنتظره از طریق فامیل، فرد ناشناس و یا معامله‏ اى در تجارت بشما خواهد رسید.

 

– تعبیر خواب اتاق خواب در درکتاب سرزمین رویاها

خواب اتاق خواب خودتان را میبینید: تغییر در امور احساسی و عشقی
اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر: در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجوددارد.
یک اتاق خواب دریک آپارتمان: در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد.
شما دریک اتاق هتل خوابیده اید: غیبت و پرگویی هاي‌ احمقانه به زودی شروع می شود.
در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید: شما گیج خواهید شد.

 


تعبیر خواب اتاق | تعبیر خواب اتاق خواب | تعبیر خواب سالن پذیرایی

تعبیر خواب سالن پذیرایی

تعبیر خواب اتاق پذیرایی

تعبیر خواب اتاق پذیرایی به روایت معبران

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

 

خودرا دریک اتاق پذیرایی میبینید: یک کارسخت در انتظار شماست.
در اتاق پذیرایی یک زن زیبا هستید: از یارتان جدا خواهید شد.
در اتاق پذیرایی یک زن زشت و بد هیبت هستید: مشاجره
خواب ببینید که در اتاق پذیرایی معاشقه می‌کنید: مورد اذيت و مواخذه قرار خواهید گرفت.
یک اتاق پذیرایی را مرتب می کنید: نتایج عالی درامور عشقی
یک اتاق پذیرایی پر از اشیاءکمیاب: ناراحتی و نا امیدی.

 

امیدورام از این تعبیر خواب لذت برده باشید. از دیگر تعبیر خواب های ما در پایین دیدن نمایید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
فیلم رنگی قدیمی از اصفهان در سال ۱۳۴۰
فیلم رنگی قدیمی از اصفهان در سال ۱۳۴۰