انواع تعبیر خواب اثاث خانه | تعبیر خواب وسایل و اسباب منزل

مجموعه : تعبیر خواب
انواع تعبیر خواب اثاث خانه | تعبیر خواب وسایل و اسباب منزل

انواع تعبیر خواب اثاث خانه

تعبیر خواب وسایل و اسباب منزل: دیدن اثاث خانه در رویا و خواب نشانه طرز فکر و رفتاری است که خانواده یا زندگی درون منزل در شما شکل گرفته‌اند، به خصوص اگر در خواب یکی از اسباب منزل خانوادگی و یا خانه مسکونی گذشته خودرا دیده باشید، نگرش‌ها و باورهایی که ذهنمان رابا ان‌ها مبلمان و فرش میکنید.

این خواب و یا رویاها می تواند درباره باورهایی باشد که درباره خودتان دارید و یا تصوری که از خود در ذهنت ان پروراندید.

 

تعبیر خواب تمیز کردن اسباب خانه

لیلا برایت میگوید:
 تمیز کردن اثاثیه‌ي خانه در خواب، نشانه‌ي التیام اوضاع اقتصادی است.

 

تعبير خواب اثاث منزل به روايت آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید:

دیدن اثاث منزل در خواب، نشانگر اتفاقات ناخوشایند است.

 

تعبير خواب اثاث منزل در کتاب سرزمین رویاها

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

اثاثیه زیبا: درآمد مالی شما کافی خواهد بود.
اثاثیه معمولی: شما به طبقه متوسط تعلق دارید.
یک زن ثروتمند اثاثیه زیبا دارد: او مرتکب دیوانگی خواهد شد.
یک شخص از طبقه متوسط خواب اثاثیه زیبا ببیند: شانس بزرگ در عشق.
یک کارمند دفتری خواب اثاثیه منزل ببیند: موفقیت مالی.

 

انواع تعبیر خواب واقعی در مورد خواب و رویاهای شما : از دیگر تعبیر خواب های سایت تالاب می توانید در پایین همین جا دیدن نمایید.

جدیدترین مطالب سایت