تعبیر خواب اجاره منزل | تعبیر خواب اجاره مغازه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب اجاره منزل | تعبیر خواب اجاره مغازه

تعبیر خواب اجاره

تعبیر خواب اجاره کردن و اجاره دادن منزل و اجاره مغازه را در این بخش از تعبیر خواب از بزرگان تعبیر خواب جهان در سایت تالاب بخوانید.

 

– تعبير خواب اجاره به روايت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب دیدید که مشغول پرداخت اجاره خانه خود هستید، دلالت به ان دارد که منافع مالى قابل توجه‏اى به دست خواهید آورد.
اگر در خواب دیدید که قادر به پرداخت اجاره بهاى خود نیستید، نشانه ان است که از روابط اجتماعى با دیگران سود اندکى خواهید برد.

 

تعبير خواب اجاره به روايت لیلا برایت

 لیلا برایت درباره تعبیر خواب اجاره منزل میگوید:
اگر در خواب دیدید که مکانى را اجاره کرده‏ اید، بدین معنا است که در امور شخصى خود به دیگران وابسته اید.

تعبیر خواب اجاره منزل | تعبیر خواب اجاره مغازه

تعبير خواب اجاره در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب اجاره مغازه

برای اجاره به‌ دنبال مستاجر می‌روید:

با یک دشمن آشتی خواهید کرد.

یک خانه اجاره می‌کنید :

مراقب حریف باشید.

یک مغازه اجاره می‌کنید:

کارهای شما بخوبی پیش خواهند رفت.

زمین اجاره می‌کنید:

شانس در روابط اجتماعی.

 

درباره تعبیر خواب اجاره درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

شما یک اجاره نامه را امضا می‌کنید:

 

عدالت درتعیقب شما خواهد بود.
از یکنفر می‌خواهید که یک اجاره نامه را امضا کند :

 

زندان
یک اجاره نامه را باطل میکنید:

 

آینده شما نامعلوم است.

از دیگر تعبیر خواب های جذاب ما در سایت تالاب حتما دیدن نمایید.

جدیدترین مطالب سایت