تعبیر خواب اجاق گاز | تعبیر خواب اجاق

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب اجاق گاز | تعبیر خواب اجاق

تعبیر خواب اجاق گاز

تعبیر خواب اجاق گاز یا فر یا تنور : اجاق گاز در خواب و رویا ممکن است نشانه بارداری رابه تصویر بکشد و یا این که توان انسان‌ برای ایجاد تغییر در خصوصیات شخصیتی و ممکن است فردی از انسانی عبوس و تندخو به فردی پذیرا و بخشنده تبدیل میشود.

 

این تصویر در رویا و خواب بدان معنا است که اجاق گاز یا تنور مواد هضم ناشدنی رابه خوراکی‌هاي‌ لذیذ تبدیل میکند.

 

تعبیر خواب اجاق گاز به روایت آنلی بیتون

 

 آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب اجاق گاز می گوید :

1ـ دیدن اجاق گاز در خواب، نشانه ان است كه با پادرمیانی شما، اختلاف و اندوه از بین میرود.
2ـ اگر دختری خواب ببیند روی اجاق گاز غذا می پزد، نشانه ان است كه با تشکر گذاری و قدردانی افراطی خود، دوست صمیمی خودرا از دست میدهد.
 

تعبیر خواب اجاق گاز | تعبیر خواب اجاق

 تعبیر خواب اجاق گاز به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب اجاق گاز میگوید:

 

مهم ترین بخش نمادین این خواب می‌گوید ممكن است در رابطه با بچه دار شدن ترس و وحشت شدیدی را تجربه میكنید و یا سخت در انتظار ان هستید.
گفته می ‌شد كه اجاق یا فر گرم به منزله باروری، مثمرثمر بودن و یا مثبت اندیشی است، در حالیكه اجاق سرد و خاموش تعبیری برعكس دارد. اگر چه، اجاق و فر در كل نمایانگر خانهداری وپخت و پز نیز هستند.

 

 تعبیر خواب اجاق

تعبير خواب اجاق به روايت لیلا برایت

 

لیلا برایت درباره تعبیر خواب اجاق می‌گوید: دیدن اجاق بدون آتش در خواب، به معنى تنهایى است.دیدن اجاق با آتش در خواب، نشانه خوشبختى است.

اگر در خواب دیدید که مشغول روشن کردن اجاق هستید و شعله خوب مى سوزد، نشانه ان است که اوقات دلنشین در انتظار خانواده تان است و اگر شعله بد بسوزد، نشانگر غم و اندوه فراوان است. اگر در خواب احساس کردید که اجاق داغ است، بدین معنا است که زندگى شاد و روابطى خوب با دیگران خواهید داشت.

تعبیر خواب و رویای اجاق گاز به روایت بزرگان علم تعبیر خواب

جدیدترین مطالب سایت