تعبیر خواب اخراج شدن از کار | تعبیر خواب اخراج کردن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب اخراج شدن از کار | تعبیر خواب اخراج کردن

تعبیر خواب اخراج شدن از کار

تعبیر خواب زیبا از اخراج شدن از کار یا اداره یا اخراج شدن از مغازه یا اخراج کردن دیگران در خواب تعبیر خوابش چیست !

 

– تعبیر خواب اخراج به روايت لیلا برایت

لیلا برایت می گوید:
اگر در خواب دیدید که اخراج شده اید، نشانه ان است که به سعادت مى رسید و اگر در خواب دیدید که کسى را اخراج کرده اید، بدین معنا است که به دوستان و خانواده خود اعتماد نمی کنید.

 

– تعبیر خواب اخراج در کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

 

شما را از کارتان اخراج کرده اند: پیشرفت در کار

 

یک کارمند یا زیر دست را اخراج می کنید: مصیبت و ناکامی

 

دیگران اخراج شده اند: یک راز فاش می شود.

 

دیدن اخراج شدن از کار از دیدگاه معبران شرقی و غربی متفاوت است. همان طور که مستحضرید تعبیر خواب بایستی باتوجه به کیفیت خواب و شرایط فرد بیننده خواب تعبیر و تفسیر گردد.

 


حتما بخوانید:  تعبیر خواب ازمایشگاه | تعبیر خواب آزمایش دادن


تعبیر خواب اخراج شدن از کار | تعبیر خواب اخراج کردن

– تعبیر خواب اخراج شدن از کار

در کتاب سرزمین رویاها آمده است: 

 

شما را از کارتان اخراج کرده‌اند: پیشرفت در کار

 

ابن سیرین میگوید:
اگر در خواب ببینی از کاری برکنار و اخراج شده‌اي، تعبیرش این است که زن خودرا طلاق میدهی، و یا اگر زن نداری، تعبیرش این است که ضرر و زیانی به تو وارد می شود.

 

لیلا برایت میگوید:

اگر در خواب دیدید که اخراج شده‌اید، نشانه‌ي ان است که به سعادت می رسید.

اگر خواب ببینید که از مقام خود اخراج شده‌اید، به این معنی است که به مقام بالاتری خواهید رسید.

 

تعبیر خواب اخراج کردن دیگران

کتاب سرزمین رویاها

یک کارمند یا زیر دست را اخراج میکنید:

مصیبت و ناکامی

 

دیگران اخراج شده‌اند:

یک راز فاش می شود.

لیلا برایت: اگر در خواب دیدید که کسی را اخراج کرده اید، بدین معنا است که به دوستان و خانواده‌ي خود اعتماد نمیکنید.

 

جدیدترین مطالب سایت