تعبیر خواب ازمایشگاه | تعبیر خواب آزمایش دادن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ازمایشگاه | تعبیر خواب آزمایش دادن

 تعبیر خواب آزمایشگاه

تعبیر خواب آزمایش دادن ؛ اگر در خواب دیدید که دارید آزمایش می دهید یا در آزمایشگاه هستید چه تعبیر خوابی دارد ؟

 

* تعبير خواب آزمایشگاه به روايت لیلا برایت

 

1- تعبیر خواب دیدن آزمایشگاه در خواب:
علامت ان است که در زندگى، هزینه هاى بسیار غیرمنتظره و ناگهانى برایتان پیش خواهد آمد.
 
2-  تعبیر خواب اگر دیدید که در آزمایشگاهى کار مى کنید:
بیانگر ان است که دریک موقعیت پیچیده، گرفتار مى شوید و احتیاج زیادى به یک هم فکر پیدا خواهید کرد.
 
 

* تعبير خواب آزمایشگاه به روايت آنلی بیتون

 اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید، نشانه ان است كه برای انجام كارهایی بیهوده انرژی زیادی اتلاف می كنید، در صورتی كه میتوانید از انرژی خود به نحو مفید تری استفاده كنید.
 
اگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء رابه طلا مبدل كنید، نشانه ان است كه سرگرم طراحی نقشه هایي وسیع و جالب خواهید شد ؛ اما در راه رسیدن به اوج آرزوی خود با شكست روبه‌رو می‌شوید.
 
اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهى مشغول مى باشید، دلیل بر ان است که شما مشغول طراحى و اجراى نقشه هاى وسیع و بسیار بزرگى مى باشید اما در زندگى به آن ها دست پیدا نمى کنید.
 
 

* تعبير خواب آزمایشگاه در کتاب سرزمین رویاها

1- اگر خواب آزمایشگاه ببینید :
 
یک خطر بزرگ در پیش است.
2- اگر شما دریک آزمایشگاه بودید:
 
امنیت
3- اگر دیگران در آزمایشگاه کار میکنند:
 
توجه و دقت بسیاری در کارهایتان داشته باشید.

 


حتما بخوانید:  تعبیر خواب


 

گروه سرگرمی تالاب

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت