تعبیر خواب انعام به روایت بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب انعام به روایت بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب انعام به روایت بزرگان تعبیر خواب

از قدیم برای خوشحال کردن کارگر به جز حقوق سعی می ‌شد توسط مشتری یک انعامی داد …رسمی از دیر باز می‌باشد.

 

– تعبير خواب انعام درکتاب سرزمین رویاها

– در کتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب انعام آمده است:

 

خواب ببینید که انعام می‌دهید : یکنفر قصد دارد شما را بخرد.

شما انعام میگیرید : یکنفر قصد اذیت شما را دارد.

مخفیانه به کسی انعام می‌دهید : به زودی خبر ازدواجی رابه شما می‌دهند.

خرج زندگی تان را از راه انعام در می آورید : شما نمیتوانید فرزند داشته باشید.

یک انعام را بین چند نفر قسمت می‌کنید: از راههای غلط به ثروت میرسید.

 

تعبير خواب انعام به روايت لیلا برایت

لیلا برایت درباره تعبیر خواب انعام می‌گوید:
اگر در خواب ببینید به کسی انعام می‌دهید، نشانه ان است که مورد موعظه قرار میگیرید که این باعث می‌شود تا در زندگی، بیشتر مراقب اعمالتان باشید.

 

همچنین می توانید از دیگر تعبیر خواب های لیلا برایت در پایین دیدن نمایید.

تعبیر خواب انعام

جدیدترین مطالب سایت