جستجو در تالاب

تعبیر خواب بانک به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بانک به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب بانک به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

انواع تعبیر خواب را در اینجا بخوانید:

بانک در زندگي امروز ما بانک جانشين خلف و صديق صرافي های قديمي است و صرافي نيز يکي از کهن ترين مشاغل شناخته شده است که پيدايش ان با کشف طلا مقارن بوده و با رواج سکه به اوج رسيده است.

 

بانک در خواب يک عامل طامع تعبير مي شود يعني همان تاويلي که براي صراف و صرافي هست و معبران قديمي دانسته و نوشته اند. چنان چه خودرا در بانک ودر رديف مشتريان ديديد در آينده موردي پيش مي آيد که سر و کارتان با يک انسان طماع و بخيل و کنس مي افتد.

 

شخصي که به هيچ وجه شما وی را تاييد نمي کنيد و نمي پسنديد اما بالاجبار با او معامله و رفت و آمد خواهيد کرد. اگر خويشتن را در خواب بجاي تحويل دار بانک ديديد که پشت گيشه نشسته ايد خواب شما مي گويد به چيزي دل بسته و دل خواهيد بست که ان چيز متعلق بشما نيست و اگرهم بتوانيد مالک شويد مدتي طولاني صاحب ان نخواهيد بود.

 


حتما بخوانید:  تعبیر خواب ایوان به روايت منوچهر مطيعی تهرانی


 

اگر خودرا مقابل گيشه ديديد اما جائي بوديدي که تحوي دار ديده نمي شد راهي براي پيشرفت «آموختن بيشتر» به روي شما گشوده مي گردد. اگر تحويل دار را توانستيد ببينيد و او يک مرد بود اتفاق مي افتد که کسي رازي را براي شما فاش مي کند که شما براي شنيدن و دانستن ان راز صالح نيستيد و چنان چه تحويل دار يک زن بود کسي بشما خيانت مي کند و از نظر مالي زيان مي رساند. اگر زني اين خواب را ببيند به شدت گرفتار حسد زنانه مي شود.

 

يا خودش به ديگري حسد مي ورزد و يا ديگري به او حسادت مي کند. اگر در زندگي روزانه خود غالبا به بانک مي رويد و با پول و تحويل دار و دريافت و پرداخت سرو کار داريد بانک طبيعي است و فقط گوياي کار است.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
مردمانی که هنگام حادثه سلفی نمی‌گیرند (فیلم)
مردمانی که هنگام حادثه سلفی نمی‌گیرند (فیلم)