جستجو در تالاب

تعبیر خواب تجاوز جنسی | تعبیر خواب رابطه جنسی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب تجاوز جنسی | تعبیر خواب رابطه جنسی

خواب تجاوز و رابطه جنسی تعبیرش چیست ؟

تعبیر خواب تجاوز جنسی و مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن !

 

تعبیر خواب مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن

 

+ تجاوز در رویای مردان

بنا به عقیده فروید دیدن رویای تجاوز در خواب ‌هاي‌ مردان مربوط به احساسات سادیسمی یا دیگر آزاری جنسی در زندگی بیداری ان‌هاست.

 

– تجاوز در رویای زنان

فروید اینگونه خواب‌ها را برای زنان ناشی از ترس برای برقراری رابطه جنسی میداند. از طرفی این خواب می تواند سوء استفاده شدن در بخشی از زندگی را نیز نشان دهد.
 
 
این رویا در واقع پاسخ و عکس العملی نسبت به آسیب‌هاي‌ گذشته، سو استفاده جنسی و یا تحقیراتی که در گذشته شخص بیننده خواب با ان درگیر بوده است.
 
 
 
طبق معمول رویاهای تجاوز شامل موارد زیر هستند.
 

1- شاهد یک تجاوز بودن

2- قربانی تجاوز بودن

3- ترس از مورد تجاوز قرار گرفتن

4- خواهان تجاوز به عنف بودن

5- تهدید به تجاوز شدن

6- احساس ناتوانی در وضعیت جنسی 

و…

 

تعبیر خواب مورد تجاوز قرار گرفتن

خواب دیدن این که مورد حمله فیزیکی قرار میگیرید، به موقعیتی در بیداری اشاره دارد که شما حس می کنید بی یاور و آسیب پذیر هستید. چیزی در زندگی تان، از بازرسی شما خارج است. به ویژه اگر شما خواب ببینید که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اید، بیانگر موقعیتی است که حس می کنید مورد هتک حرمت قرار گرفته یا قربانی شده اید.
 
 
خواب دیدن این که بشما تجاوز شده است «هتک حرمت شده اید» یا نزدیک بوده تجاوز شود بیانگر احساسات کینه توزانه یا رنجش آور در مورد جنس مخالف است. شما حس می کنید که مورد هجوم واقع شده اید یا ازتان سو استفاده شده است.
 
 
چیزی یا کسی، عزت نفس و رفاه احساسی شما رابه خطر می اندازد چیزها روی شما فشار می آورد. خواب تجاوز، برای کسانی که واقعا در زندگی بیداری به انها تجاوز شده است رایج است.
 
 
اگر در خواب خود مشاهده کردید که مورد تجاوز قرار گرفته‌اید در حالی‌که در زندگی واقعی با این موضوع روبه‌رو نشده‌اید بیانگر تعداد زیادی از مسائل است. ترس از دست دادن نظارت زندگی تا داشتن افکار منفی و غیر عرف جامعه می تواند منجر به دیدن این‌گونه خواب ‌ها شود.
 
 

تعبیر خواب تجاوز کردن

دیدن ارتکاب تجاوز در خوابتان بیانگر اختلال عملکرد جنسی یا عدم خاطرجمعی است. به ویژه اگر شما در خواب شاهد تجاوز چند نفر به یک نفر باشید، پس بیانگر بی یاوری کامل دریک موقعیت است. شما منابع یا قدرت برای انجام چیز درست را ندارید. ممکن است به این معنی باشد که شما یا کسی تحقیر شده اید.
 
 

تعبیر خواب نجات دادن شخصی از تجاوز

نجات دادن شخصی از تجاوز یا نگه‌داری از فردی بعد تجاوز در رویا بیانگر مشانه‌هاي‌ امیدوار کننده در زندگی شماست. این خواب نشان میدهد که شما می توانید در زندگی فعل خواستن را صرف کنید ودر موقعیت‌هایي که تحت فشار هستید به خوبی میتوانید اوضاع را در اختیار خود بگیرید. 
 

تعبیر خواب تجاوز جنسی | تعبیر خواب رابطه جنسی در خواب

تعبیر خواب رابطه جنسی در خواب

 

تعبیر خواب رابطه جنسی «سکس»

معبرین غربی گویند:

در تعداد زیادی از موارد دیدن خواب‌هاي‌ روابط جنسی و زناشویی تعبیری واقعی به همراه نخواهند داشت. از نقطه نظر روانشناسی خواب‌هایي که در مورد روابط جنسی «سکس» دیده می شوند نماد و نماد ترکیب جنبه‌هاي‌ متضاد خود شما با هم یا نیازی به یکی کردن جنبه‌هاي‌ روابط جنسی شریک رویاهایتان با خودتان است.

 

دیدن رابطه جنسی با کسیکه ممکن است همسرتان یا شخص مهم دیگری و یا کسیکه از بودن با ان لذت می برید ممکن است در آینده تحقق یابد.

 

خواب‌هاي‌ روابط جنسی ممکن است نشان دهنده این باشند که شما با شرایطی جدید حضور پیدا کرده و پایان رابطه خودرا می‌پذیرید.

 

اگر در خواب رابطه جنسی خودرا نا تمام گذاشتید بیانگر نارضایتی از روابط جنسی خود در بیداری است و یا عدم توانایی در بیان خود و ارتباط با شریک جنسیتان در بیداری است.

 
اچ ميلر مى‌گويد:
روابط زناشويى در خواب، بيانگر دلبستگى به جنس مخالف است.
 
 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 رابطه جنسی در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می‌باشید.
 
اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و اگر بدهی دارید ادای دین میکنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان میکند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می کنید.
 
 
خواب رابطه جنسی میتواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌هاي‌ شیطانی تعبیر ندارند. چنانچه دیدن رابطه در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفاً از غم است و لاغیر.
 
 
حضرت دانیال گوید: 
 
رابطه جنسی در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید. اگر کسی بیند با کسی ارتباط نمود، دلیل است از ان کس نیکی بیند و حاجت او روا شود.
 
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 
 در خواب جماع کردن که از ان غسل واجب شود تاویلش نباشد.
 

تعبیر خواب روابط جنسی حیوانات

برايت مى‌گويد: ديدن روابط جنسى حيوانات، بيانگر خوش‌شانسى است.
 

تعبیر خواب رابطه جنسی با غریبه

معبرین غربی گویند:

داشتن رابطه جنسی با فرد غریبه ممکن است نشان دهنده تغییرات در خود شود و شما به فرد جدیدی تبدیل شوید.

سکس با فرد غریبه همچنین نشان میدهد که شما برای پذیرفتن فرصت‌هاي‌ جدید و تغییرات آماده هستید.

 

تعبیر خواب رابطه جنسی محافظت نشده

معبرین غربی گویند: خواب رابطه جنسی محافظت نشده نماد و نماد ترس از حاملگی و بچه دار شدن می باشد این خواب نشان دهنده زندگی نا امن و همراه با تهدید در بیداری است.
 
 

تعبیر خواب دیدن فیلم پورن

معبرین غربی گویند: اگر در خواب خودرا در حال تماشا کردن فیلم‌هاي‌ پورن دیدید نشان دهنده این است که شما ممکن است احساس نا امنی در روابط جنسی خود میکنید. البته دیدن فیلم‌هاي‌ پورن در خواب می تواند نماد خستگی و یا نیاز به محرکی در زندگی واقعی فرد باشد.
 

تعبیر خواب همجنس بازی

معبرین غربی گویند: اگر در خواب خودرا در رابطه با شخصی هم جنس خود دیدید این به این معنی نیست که شما همجنس باز و یا علاقه به هم جنس بازی دارید این به این معنی است که شما دوست داشتن را یاد میگیرید و خودرا می‌پذیرید.
 
برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
تست موفقیت آمیز سامانه اس۳۰۰ در ایران (+فیلم)
تست موفقیت آمیز سامانه اس۳۰۰ در ایران (+فیلم)