تعبیر خواب تشک + تعبیر خواب تشکچه از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب تشک + تعبیر خواب تشکچه از بزرگان

 تعبیر خواب تشک

تعبير خواب تشک به روايت لوک اویتنهاو

 تشک : شما خانه خودتان را بنا خواهید نمودتعبير خواب تشک به روايت آنلی بیتون

 

۱ـ دیدن تشک در خواب ؛ علامت ان است که به زودی وظایف جدیدی به دوش خواهید گرفت .

۲ـ دیدن کارگاه تشک دوزی در خواب ؛ علامت ان است که با شرکای صرفه جویی همکار خواهید شد . و به زودی ثروتی گرد خواهید آورد.تعبير خواب تشک به روايت لیلا برایتاگر در خواب ببینید روی تشکی دراز کشیده‏اید، به این معنا است که مورد اتهام قرار می‏گیرید.

تعبیر خواب تشک + تعبیر خواب تشکچه از بزرگان

 

تعبیر خواب تشکچه از بزرگان

تعبير خواب تشکچه به روايت آنلی بیتون

دیدن تشکچه در خواب ؛ علامت ان است که ثروت و قدرت خود رابه فرد دیگر واگذار میکنید .

اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت ان است که باید سعی کند استقلال روحی خود رابه دست آورد .

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت