تعبیر خواب تهمت + تعبیر خواب تهدید و تنبیه شدن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب تهمت + تعبیر خواب تهدید و تنبیه شدن

تعبیر خواب تهمت

انواع تعبیر خواب تهمت و تهدید و تنبیه شدن در خواب را در سایت تالاب بخوانید.

 

تعبير خواب تهمت به روايت منوچهر مطيعي تهراني

تهمت در خواب احراز پاکي و برائت و سرافرازي و شرف است و بسيار نيکو است در حالي که در بيداري تهمت بدنامي ميآورد و دل متهم بي گناه را مي سوزاند.

 

اگر در خواب ببينيد که بشما تهمت زده شده بزرگي مي يابيد و به مجد و شرف مي رسيد اگر در خواب ببينيد که شما به ديگري تهمت زده ايد به شرافت او معترف خواهيد شد.

 

براي دختران جوان در خواب مورد اتهام قرار گرفتن خيلي خوب است چون در نجابت و پاکي شهرت خواهند يافت و براي يک دختر هيچ سرمايه ای بهتر از نجابت نيست که از زيبايي نيز خوبتر است.

 

تعبیر خواب تهمت + تعبیر خواب تهدید و تنبیه شدن

 تعبیر خواب تهدید

تعبير خواب تهدید به روايت لیلا برایت

 اگر در خواب کسی شما را تهدید کند، به این معنی است که احتمالا دچار بیماری می‏شوید.

 

تعبیر خواب تنبیه شدن

تعبير خواب تنبیه شدن به روايت آنلی بیتون

 تنبیه شدن در خواب، بیانگر ان است که کارتان رابه خوبی انجام نمی‏دهید.

 

اگر در خواب کسی را تنبیه کنید، نشانه ‏ي ان است که برای مدتی بد خلق و عصبی شده‏اید.

جدیدترین مطالب سایت