جستجو در تالاب

تعبیر خواب جالب آدرس در خواب ( تعبیر خواب آدرس خواستن )

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب جالب آدرس در خواب (  تعبیر خواب آدرس خواستن )

تعبیر خواب آدرس

تعبیر خواب آدرس خواستن در خواب و گشتن و جست‌وجو کردن برای ادرس و چیزی برای پیدا کردن …

 

تعبير خواب آدرس به روايت لوک اویتنهاو

تعبیر خواندن آدرس با صدای بلند در خواب:

تغییراتی در آینده صورت خواهد گرفت. آدرس را روی پاکت نوشتن: شما خبر های جالبی خواهید شنید.

به‌ دنبال یک آدرس رفتن: بزرگ شدن خانواده و یا جمع دوستان. به دنبال یک آدرس گشتن: تلف وقت.

 

تعبیر خواب جستجو برای پیدا کردن پول و طلا

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش بشما نشان خواهد داد.

 

لوک اویتنهاو: جستجوی طلا در دل خاک: خوشبختی به ناگهان بشما روی خواهد کرد

 

تعبیر خواب جستجو برای یافتن آدرس

لوک اویتنهاو: به دنبال یک آدرس گشتن: تلف وقت

 

تعبیر خواب جستجو کردن برای یافتن اتومبیل و کامیون

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید کامیونی داشته‌اید که آنرا دزدیده‌اند و شما برای یافتن آن جست‌وجو میکنید بشما خیانت میشود و بین شما و دوستتان جدائی می‌افکند.

 

آنلی بیتون: اگر زن جوانی خواب ببیند به جستجوی اتومبیلی می گردد، دلالت بر آن دارد که برای جلب حمایت فردی تلاش می کند، اما موفق به جلب حمایت او نمیشود.

 

این رویا طبق معمول به تلاش برای یافتن اشاره می کند. شیوه گذشته زندگی – مانند میل به دوران گودکی و عدم مسئولیت‌هاي آن، یافتن دوستی از گذشته‌ها، پاسخی به مسائلی فرد را تحت فشار گذاشته‌اند، هویت فرد یا حس اعتبار او در زمان و مکانی خاص همگی می توانند از نمادهای دیدن گشتن و جست‌وجو کردن در رویا باشد. ممکن است جست و جو در رویا به چیزی گم شده در زندگی اشاره کند «جوانی، جذابیت، خلاقیت و انگیزه»
 
«کتاب فرهنگ تفسیر رویا»

 

لوک اویتنهاو میگوید: جست‌وجو کردن در پی چیزی: آرزوهای دست نایافتنی

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر میخواهی دریا باشی (کلیپ)
به قضاوت دیگران اعتنا نکن اگر میخواهی دریا باشی (کلیپ)