تعبیر خواب جغد از ابراهیم کرمانی و مطیعی تهرانی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب جغد از ابراهیم کرمانی و مطیعی تهرانی

تعبیر خواب جغد

تعبیر خواب انواع حیوانات و پرندگان و دیگر تعبیر خواب هاي‌ و رویاهای خودرا در مجله تالاب بخوانید… جُغد «بوف، بوم» نام پرنده‌ای شکاری اسـت از راسته بوف سانان، کـه دارای قدرت شنوایی و بینایی بسیار بالایی اسـت.

 

* تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

برخي از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد اسـت و دسته ای ديگر نوشته اند جغد انساني اسـت پليد. اگر در خواب ديديد کـه بومي بر ديوار يا بام خانه نشسته يا روي تير چراغ نشسته و بـه پنجره اتاق شـما مي نگرد خواب شـما وجود انساني پليد را آگهي مي دهد کـه ديده بـه شـما دارد.

 

اگر بـه بوم غذا و طعمه داديد با بدخواه دوست مي شويد. اگر بومي از هوا آمد و بر بام خانه شـما نشست خبري مي شنويد کـه ممکن اسـت دروغ باشد و اگر راست باشد شـما را غمگين مي کند.

 


حتما بخوانید:  تعبیر خواب پرنده های مختلف از معبران بزرگ تعبیر خواب


 

تعبیر خواب جغد از ابراهیم کرمانی و مطیعی تهرانی

دیدن جغد در خواب و رویا

 

* تعبير خواب به روايت ابراهيم کرمانی

اگر كسي بيند آواز جغد همي شنيد، دليل كه در آنجا نوحه و شيون بود بـه قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دليل كه فرزند او شوم و ناخلف اسـت. اگر بيند گوشت جغد خورد، دليل كه از مال مردي دزد نابكار بـه قدر ان چيز بخورد.

جدیدترین مطالب سایت