بهترین تعبیر خواب صدای جیرجیرک و جیرجیرک

مجموعه : تعبیر خواب
بهترین تعبیر خواب صدای جیرجیرک و جیرجیرک

تعبير خواب جیرجیرک به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب از قدیم وجود داشته و گاهی اوقات هشدار و خبرهایی از آینده را بـه ما می‌رساند…گاهی تعبیر خواب ما خوب و گاهی بد اسـت….

 

تعبیر خواب تالاب: جيرجيرک در خواب ما دشمني اسـت ضعيف و ناتوان کـه بيش از ان چه بتواند عملا شـما را اذيت بدهد با سخنانش و ياوه گويي هائي کـه مي کند و شايعاتي کـه مي پراکند کـه موجب رنج و عذاب شـما مي شود.

 

کشتن جيرجيرک پيروزي بر همان دشمن ضعيف اسـت. اين دشمن چنان اسـت کـه وقتي از بين رفت اثر ياوه های قبلي او نيز از بين مي رود. چنان چه در خواب احساس کنيد صداي جيرجيرک مي شنويد چه از شنيدن ان ناراحت شويد و چه نشويد، کسي پشت سر شـما بد مي گويد و عيب جوئي مي کند و نقاط ضعف شـما را بر ملا مي سازد. اگر از صداي جير جيرک در خواب خوشتان بيايد يکي از اطرافيان شـما دانسته يا ندانسته با شـما دشمني مي کند.

 

اين دشمن کسي اسـت کـه شـما دوستش داريد و ناراحتي وی را نمي خواهيد. اگر از صداي جيرجيرک خوشتان نيايد کسي با شـما دشمني مي کند کـه وی را مي شناسيد اما محبتي نسبت بـه او نداريد فقط قادر بـه جلوگيري از ياوه سرايي هايش نيستيد.

 

اگر در خواب احساس کنيد کـه تعداد زيادي جيرجيرک صدا مي کنند همه ی مردم پشت سر شـما بد مي گويند کـه بايد در اعمال خود تجديد نظر کنيد. اگر جيرجيرک درلباس شـما بود يکي از محارمتان با شـما دشمني مي کند و اگر در رخت خواب شـما بود همسرتان از شـما بد مي گويد.

 

انواع تعبیر خواب را در پایین بخوانید…

 
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ فوق العاده شگفت انگیز هنرنمایی از این مرد هندی
کلیپ فوق العاده شگفت انگیز هنرنمایی از این مرد هندی