تعبیر خواب خفاش | گرفتن خفاش | خفاش مرده

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب خفاش | گرفتن خفاش | خفاش مرده

درباره تعبیر خواب خفاش

تعبیر خواب خفاش یکی از تعابیر جالب است که این روزها بسیاری بدنبال تعبیرش هستند.

خفاش و تعبیر جالب آن را می توانید در مجله تالاب بخوانید…

دیدن خفاش در خواب از نظر اکثر معبران به دشمن و انسانی گمراه کننده تعبیر شده است، خفاش ها در تاریکی زندگی می‌کنند و در طول روز می خوابند.

این پستانداران جزو مخوف ترین جانداران جهان محسوب می شوند.

در ادامه این مطلب با تمام تعابیر مربوط به دیدن خواب خفاش آشنا خواهیم شد.

 

تعبیر خواب خفاش ابن سیرین

خفاش چـه زنده و چـه مرده به بلا و خطر تعبیر شده و گرفتن ان و دور انداختن خفاش در خواب از کشتن ان بهتر است.

برای دفع بلا و ناراحتی هنگام دیدن خواب خفاش باید صدقه دهید.

تعبیر خواب خفاش | گرفتن خفاش | خفاش مرده

اگر خواب ببینید خفاش به شما حمله کرده، از جانب دشمن خود به سختی خواهید افتاد و یا بلا و مشقتی در راه است و برای دفع بلا باید صدقه بدهید.

اگر خواب ببینید که خفاش شما را گاز گرفت، از جانب دشمن خود آسیب خواهید دید و یا بیماری و بلا یا مصیبتی در راه است و باید برای دفع بلا صدقه بدهید.

 

تعبیر خواب خفاش آنلی بیتون

دیدن خفاش در خواب، نشانة خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید.

خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن.

دیدن خواب خفاش سفید، علامت مرگ کودکی است.

 

تعبیر خواب خفاش امام جعفر صادق

خفاش در خواب به دشمن تعبیر شده و می‌تواند فرد گمراهی باشد که قصد آسیب رساندن به شما را داشته باشد.

دیدن این پرنده از دیدن موش نحس تر است.

اگر خواب دیدید که خفاش به سمت شما حمله کرده ولی راه خود را برگرداند و رفت، از بلا دور خواهید ماند.

 

تعبیر خواب خفاش | گرفتن خفاش | خفاش مرده

دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است.

دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد.

اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می‌شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است.

اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است.

اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آن ها را بکشید.

 

تعابیر بیشتر در مورد خواب خفاش

تعبیر خفاش، انسان گمراه میباشد.

اگر ببینی خفاش داری، یـعـنـی با انسان گمراه ارتباط و مصاحبت برقرار می کني.

اگر ببینی خفاش از دست تـو پریده است، یـعـنـی از ارتباط و مصاحبت با شخصی گمراه جدا می شوي.

خواب گاز گرفتن خفاش به این معنی است که سعی می کنید به فردی که دوستش دارید نزدیک شوید ولی رفتار ان شخص شما را ناراحت کرده و به شما آسیب خواهد زد.

تعبیر خواب خفاش | گرفتن خفاش | خفاش مرده

اگر یک عده خفاش به شما حمله کردند به این معنی است که تصمیمات کورکورانه ای می‌گیرید که اصلا به نفع شما نیست.
اگر در خواب، از خفاش فرار کردید و خفاش به دنبال شما پرواز می کرد نشانه بدی است و خطر پیش بینی نشده ای در انتظار شماست.

اگر در خوابتان خفاش در خانه شما لانه کرده است نشانه آنست که باید مراقب اطراف خود باشید تا به خانواده شما آسیبی وارد نشود.

 

خواب کشتن خفاش رهایی از افکار منفی و پیروزی بر دشمنان است.

اگر در خواب ببینید خفاش در روز حرکت می‌کند نشان دهنده این است که در مسیر سختی گام برداشته اید و افکارتان مغشوش است و دوست دارید زودتر از این وضعیت خلاص شوید.

دیدن خفاش مرده در خواب نشانه خوبی است.

در واقع دفع خطرات احتمالی توسط نیروی خارجی است که شاید شما از آن خبر نداشته باشید ولی از شما محافظت می‌کند.

 

خواب خفاش سیاه تعبیر خوبی ندارد و خطر بزرگی شما را تهدید می‌کند.

خفاش سبز در خواب، نشان از شهامت برای کشف رازهای پنهانی دارد که دیگران از شما پنهان میکنند.

خفاش سرخ در خواب تفکرات منفی شما و دیگران راجب ادامه زندگی است.

این تفکرات معمولاً به احساسات منفی مانند نفرت و حسادت و کینه مربوط است.

دیدن محل زندگی خفاش در خواب « غاری که در ان خفاش پنهان شده » تعبیرش بر کارها و احساساتی است که سعی می کنید از دیگران پنهان کنید.

تعبیر خواب زاییدن و بچه دار شدن خفاش دشمنی است که بسیار به شما نزدیک است و از بین بردن ان کمی دشوار است.

 

نشانه شناسی خواب خفاش

خفاش‌ها نماد شب و سایه‌ها هستند.

این حیوان هم چنین نمادی از چیزهایی است که کثیف یا ناپاک هستند.

ان‌ها نشانی هستند از اتفاقات بدی که ممکن است به زودی رخ بدهد.

یک خفاش در خواب ممکن است افکار تاریک ناشی از ناخودآگاه شما را نشان دهد.

شاید مدتی یک سری احساسات و عواطف منفی را در وجودتان حبس کرده بودید و حالا ان‌ها می خواهند خود را نشان دهند.

تعبیر خواب خفاش | گرفتن خفاش | خفاش مرده

خفاش‌‌ها بعضی اوقات می توانند نمادی از تغییر و تحول باشند یا شاید کشف عده ای از استعدادهای ناشناخته که خودتان هم نمی‌دانستید در شما وجود دارد.

خواب خفاش حتی میتواند نشانه‌ای باشد از چیزها یا آدم‌هایی که باید هر چـه زودتر از شرشان خلاص شوید و بعد بدون ان‌ها به زندگی‌تان ادامه بدهید.

خفاش میتواند نشانی از یک بدشگونی هم باشد، مثلا پیش‌بینی مرگ یکی از از اعضای خانواده‌تان.

 

خفاش‌های سیاه به خصوص نشان میدهد

که نوعی بدبختی و بیچارگی به زودی در زندگی‌تان رخ خواهد داد.

خفاش‌های در حال پرواز تقریبا همیشه نماد تاریکی و ترس از ناشناخته‌هایی مانند شیاطین، خون‌آشام‌ها و غیره هستند.

ان‌ها اغلب وقوع غم و اندوه را در آینده‌ی نزدیک پیش‌بینی میکنند.

اگر چه پرواز خفاش‌ها تعبیری بسیار منفی دارد، اما احساسی که در خواب داشتید نیز بر معنای ان تاثیر زیادی دارد.

اگر در خواب خوشحال و راضی بودید، چنین رویائی نمی تواند تعبیری منفی داشته باشد.

اگر ناراحت و آزرده بودید، احتمالا خواب‌تان از رویدادی منفی خبر میدهد یا حتی ممکن است بعد منفی خودتان را نشان بدهد.

گاهی اوقات خفاش‌ها می‌توانند آدم‌های منفی دور و اطراف‌تان را نشان دهند.

 

از آن‌جایی که حس شنوایی خفاش ‌ها بسیار قوی است، دیدن ان‌ها در خواب ممکن است حساسیت شدید شما را نسبت به بدبختی و مشکلات آدم‌های دیگر نشان دهد.

تعبیر خواب خفاش | گرفتن خفاش | خفاش مرده

در صورتی که چنین آدمی هستید، این خواب احتمالا پیامی برای جلوگیري از درگیری بیش از حد شما در مشکلات دیگران و تلاش برای تمرکز روی خودتان و تغییر زندگی‌تان است.

 

به احتمال زیاد نیازها و موضوعاتی در زندگی شما وجود دارند که به دلیل درگیر شدن در مشکلات آدم‌های دیگر، ان‌ها را پاک فراموش کرده‌اید.

سردرگمی عاطفی ممکن است تعبیر دیگر دیدن خفاش در خواب باشد. شاید کسی وعده‌ای به شما داده، اما ان وعده به نتیجه نرسیده‌است.

 

تعبیر خواب خفاش که در حال پرواز به طرف شما است

این که در خواب ببینید که خفاشی به سمت شما پرواز میکند احتمالا یک نشانه‌ی بد است و ممکن است هشداری از یک تهدید احتمالی باشد که در آینده‌ی نزدیک رخ خواهد داد.

 

گرفتن یک خفاش در خواب

اگر در خواب‌تان خفاش گرفتید، نشانه‌ی خوبی است.

در واقع این خواب نشان میدهد که احتمالا از شر برخی مشکلات یا دشمنان به زودی خلاص خواهید شد.

 

حمله‌ خفاش در خواب

این که در خواب مورد حمله‌ی یک خفاش قرار بگیرید نشانه‌‌ میدهد که لازم است خیلی زود از شر سختی‌ها و دشواری‌ها خلاص شوید.

 

تعبیر خواب خفاش | گرفتن خفاش | خفاش مرده

وجود خفاش در خانه

دیدن خفاش در خانه نشانه‌ی خوبی نیست.

این خواب ممکن است نشان دهد که فضای فعلی خانه‌ی شما منفی است یا شما با ایمنی ان مشکل دارید و همین باعث بروز ناراحتی در شما شده‌است.

این خواب هم چنین ممکن است وضعیت کنونی ذهن‌تان را نشان دهد که به دلیل احساسات و افکار منفی زیادی که دارید، پر از نگرانی شده‌است.

 

تعبیر خواب خفاش | گرفتن خفاش | خفاش مرده

تعبیر خواب خفاش مرده

اگر در خواب ‌تان خفاش مرده ببینید، نشانه‌ی خوبی نیست.

چنین خوابی در واقع نشان میدهد که یک فرد یا افرادی در زندگی‌تان نسبت به کارهایی که برای ‌شان انجام می‌ دهید، ناسپاس هستند.

 

تعبیر خواب خفاش که به شما حمله می‌کند

این که یک خفاش در خواب شما را مورد حمله قرار داده گاز بگیرد، ممکن است به این معنا باشد که یکی از نزدیکان ‌تان توجه شما را جلب چیزی خواهد کرد که برای‌ تان اهمیت زیادی دارد.

 

تعبیر خواب خفاش | گرفتن خفاش | خفاش مرده

دیدن تعداد بسیار زیادی خفاش در خواب

خوابی که در ان تعداد زیادی خفاش دیده باشید احتمالا برخی تغییراتی راکه به زودی در زندگی شما رخ خواهند داد، نشان می‌دهد. شاید تا حد بسیار زیادی سبک و سیاق‌تان را تغییر دهید یا حتی ممکن است به بخشی از یک گروه یا محیط خطرناک تبدیل شوید.

 

کشتن یک خفاش در خواب

این ‌که در خواب ببینید کسی خفاشی را میکشد احتمالا به این معنا است که احساسات آدم‌های نزدیک به شما در اثر رفتار غیر مسئولانه و بی‌رحمانه‌ی شما آسیب خواهد دید و بعد احتمالا بسیار متاسف خواهید شد.

جدیدترین مطالب سایت
کسگم زد به سیم اخر ! (کسگم ببین چطوری تهدید میکنه)
کسگم زد به سیم اخر ! (کسگم ببین چطوری تهدید میکنه)